Mladen Mikijelj

BORBA saznaje: Poništeno rješenje, Zdravka Blečića vraćaju na čelo podgoričke Službe zaštite i spašavanja

0

Pravnoj sagi oko mjesta v.d. komandira Službe za spašavanje Glavnog grada, vjerovatno je došao kraj. Zdravko Blečić ispunjava opšte i posebne uslove propisane zakonom za datu poziciju.

Naime, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović donio je danas novo rješenje kojim se poništava rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcije za inspekcijski nadzor, od 16. aprila ove godine, da Zdravko Blečić ne ispunjava uslove za poziciju v.d. direktora komandira Službe za spašavanje Glavnog grad, a pozivajući se na Zakon o zaštiti i spašavanju (čl. 46, stav 2, alineja 3 i 4).

Prethodno, tj. prvostepeno rješenje je donijela inspektorka po čijem mišljenju Blečić nije ispunjavao posebne uslove, odnosno da nema položen drugi stručni ispit za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja i da nema najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja u VII-1 nivou kvalifikacije obrazovanja.

Žalbu na sporno rješenje podnijeli su Blečić i gradonačelnica Olivera Injac u kojoj su naveli da su neosnovane nepravilnosti koje je postupajuća inspektorka navela.

U žalbi je predočeno da Blečić ima položen drugi stručni ispit za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja, pozivajući se na odredbu člana 120b citiranog Zakona, kojom je propisano da stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja u službi zaštite položeni po propisima koji su važili do dana početka primjene navedenog zakona, smatraju se položenim drugim stručnim ispitima za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja, kao i da citirani zakon ne propisuje najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja u VII-1 nivou kvalifikacije obrazovanja.

Drugostepeni organ odlučio je da su žalbeni razlozi osnovani, pa je osporio provostepeno rješenje, kao nezakonito, jer je prvostepeni organ pogrešno utvrdio činjenice.

Iz toga slijedi da žalilac, Zdravko Blečić, ipak ima položen stručni ispit za vršenje poslova rukovođenja službom zaštite, po propisima koji su važili do početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, kao i da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Ipak, iako je ministar Šaranović u drugom stepenu potpisao rješenje, ostaje 20 dana u toku kojih se protiv donijetog i dostavljenog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.