Beznačajni udaraju na neustrašive

0

Piše: Milorad Vučelić

Dozlogrdili su, vala! – kaže, uz moju nemu sa­glasnost, jedan moj obično vrlo uzdržan prijatelj.

Nastavlja bez ikakve zadrške, ali sada uz moju pomoć: „Svakoga bogovetnog dana Srbima i Vu­čiću prete neki od slučajnih i beznačajnih ljudi sa ‘va­žnim’ titu­lama. Neki li­kovi sa tužnim i otužnim, da ne kažemo sramnim bio­grafijama, koji u potrazi za svojim identitetom i važnošću uda­raju na Srbe“.

Evo, recimo, iza nekakvoga više­kratnog pucača na srpstvo Elmedina Ko­nakovića Dina, titular­nog ministra spoljnih poslova Vlade BiH, nastupa izvesni Zukan Helez, drugi titularni ministar odbrane u Vladi BiH. Zukan je, inače, poznat po tome što su mu se po BiH pri­činjavali ruski vojni kampovi oko Rogatice, što je navodno video na snimcima koje, na­ravno, nije ni video ni posedovao, što je morao da javno prizna kada se suočio sa izjavom tužilaštva. Lagao je znači. Obojica otvoreno Sr­bima prete novom „Olujom“ ili nekom drugom zlom sudbinom. Uništenjem Republike Srpske.

Stvarno se moramo upitati da li su ovi ljudi, od kojih je jedan sa dva meseca fakul­teta, normalni?! Da li oni stvarno misle da se neko njih u Srbiji ili bilo ko od Srba boji?

Nama su samo dodijali. Ne proizvodi to kod nas bilo kakav strah. Nama je žao što na ovakav način „pomamljuju“ one koji su ih birali i koji ih podržavaju i njima prizivaju moguća stradanja. Oni se ugle­daju na razne Viole iz belog sveta, ne shvatajući – a kako i bi – koje dolaze i prolaze. A oni nam ostaju tu, u susedstvu.

Foto: Novosti

Oni misle da neku moć mogu po­zajmiti od ambasadora Majkla Marfija kome se ulizuju, a koji kada se nađe u glupoj neprili­ci priziva O’Brajena, praveći od njega izvor međunarodnog prava! I ozbiljno misle da je Kristijan Šmit nadustavna i naddejtonska institucija. Veća od Saveta bezbednosti UN.

Ne izostaje ovih dana ni Kurti, sa sve svojom nelegalnom voj­skom i nekim „dron – bajraktari­ma“, te drugim pretećim naoru­žanjem opet uz podršku drugog američkog ambasadora Džefrija Hovenijera, u Prištini.

Okanite se više ćorava posla da strašite neustrašive! Zna­mo svi kako se to uvek završavalo. Nego probajte, kako reče predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu „Dnevnom avazu“, da o Balkanu razgovara­mo staloženo i bez stranaca. Za svoje, i opšte dobro.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.