Berane: Organizovana radionica „Planirajmo grad po mjeri čovjeka“

0

Opština Berane sprovodi međunarodni projekat ECONNECTING u saradnji sa 8 partnerskih gradova iz različitih djelova Evrope. Vodeći partner ovog projekta je Unija Romanja Faentina (Italija) zajedno sa još 8 evropskih gradova: Orihuela (Španija), Ormož (Slovenija), Nagikalo (Mađarska), Dyti Mani (Grčka), Kaunti Viseu (Portugal), Tori Vald (Estonija), Enis (Irska), Opština Berane (Crna Gora).

Cilj projekta je izrada akcionih planova kojima će se promovisati rješenja za bolji kvalitet života u gradovima, sa posebnim naglaskom na jačanje zajednice, održivu mobilnost i ekološki razvoj. Projekat je podržan kroz program međuregionalne saradnje URBACT, a kofinansira ga Evropska unija. Projekat se implementira u periodu od 01/06/2023 – 31/12/2025.godine.

U tu svrhu, Opština Berane organizovala je u Hotelu Berane, dana 22.03.2024.godine, radionicu pod nazivom „Planirajmo grad po mjeri čovjeka“. Cilj radionice bio je upoznavanje zainteresovanih strana sa konceptom održive urbane mobilnosti, analiza kvaliteta života u Beranama i izrada zajedničke vizije održive budućnosti Berana.

Radionici su prisustvovali prestavnici đačkog parlamenta, relevantnih institucija, kao i članovi lokalne radne grupe za Urbanu mobilnost. Moderator radionice bio je Mr Stefan Bulatović, konsultant na projektu.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.