Begović: Suđenja mogu trajati duže od tri godine

0

Kako smatra Begović, predlog ministra pravde Crne Gore Andreja Milovića, a koji se odnosi na izmjene člana 179 Zakonika o krivičnom postupku apsolutno nije osnovan.

Nije suština u izmjenama Zakonika o krivičnom postupku i skraćivanju roka od tri godine za donošenje prvostepene presude, jer bi usvajanje jedne takve odredbe bio korak unazad na planu zaštite prava i sloboda okrivljenih, kazao je advokat Zdravko Begović za portal RTCG. Begović naglašava da glavni problem vidi u neadekvatnoj organizaciji Specijalnog odjeljenja u Višem sudu, malom broju sudija, obimnim predmetima…

Kako smatra Begović, predlog ministra pravde Crne Gore Andreja Milovića, a koji se odnosi na izmjene člana 179 Zakonika o krivičnom postupku apsolutno nije osnovan.

– Nije suština u skraćenju tog roka od tri godine, jer se suštinski, po viđenju te odredbe, okrivljeni dovode u jedan apsolutno neravnopran položaj, krše im se elementarna prava, pravo na suđenje u razumnom roku, vrijeđaju se i načela i stavovi Evropskog suda, i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, a ugrožena su i prava na slobodu – navodi Begović.

On smatra da bi po ovom rezonu pritvori mogli trajati neosnovano dugo, glavni pretresi bi mogli trajati po pet-šest, pa i sedam godina, a neka lica bi se, smatra on, nalazila u pritvoru u dužem vremenskom period pa bi se praktično taj pritvor pretvorio u kaznu i ne bi bilo potrebe za suđenjima.

– Dakle, apsolutno sam protiv toga, a smatram da je glavni razlog i problem činjenice što suđenja traju neosnovano dugo neadekvatna organizacija specijalnog odjeljenja, odnosno tog odjeljenja Specijalnog suda u Višem sudu u Podgorici, jer postoji vrlo mali broj sudija i mali broj Vijeća, a sudije nemaju dovoljnu podršku od strane stručnih savjetnika, ne postoje ni kvalitetne ni odgovarajuće sudnice, svaki dan kuburimo sa terminima, glavni pretresi se odlažu na određeno vrijeme i sve to doprinosi da imamo suđenja koja traju neosnovano dugo – pojašnjava Begović.

Ponavlja da je apsolutno protiv takve jedne namjere Ministarstva pravde.

– Jer smatram da će se učiniti korak nazad u biti ograničenje u pravima i slobodama okrivljenih koja su im zgarantovana Evropskom konvencijom i stavovima Evropskog suda za ljudska prava – kaže Begović.

Podsjećanja radi, ministar pravde Andrej Milović je inicijator izmjena člana 179 ZKP-a.

– Planirane izmjene predviđaju izuzetak od oslobađanja optuženih nakon tri godine pritvora bez prvostepene presude, i to za tačno određena krivična djela, kao i ukidanje ročista za ispitivanje i ocjenu zakonitosti i opravdanosti optužnice, što već čini dio Predloga izmjena i dopuna ZKP-a – pojasnio je on u saopštenju.

Ovim izmjenama, tvrdi Milović, sprječavaju se zloupotrebe zakonskog okvira i osiguravaju efikasnija i pravednija suđenja.

– U konačnom, rezultiraće bržim donošenjem presuda jer neće postojati zakonski osnov za zloupotrebu i neće postojati interes okrivljenih i njihovih branilaca za izmišljanje razloga za odugovlačenje suđenja – naveo je Milović.

Advokat Begović kaže da ne može biti ni riječi o odugovlačenju postupaka od strane branilaca.

– Svaki sudija ima određene mehanizme koji kontrolišu procesnu disciplinu i naravno postoje mogućnosti da se sankcionišu takva ponašanja advokata ukoliko ih opšte ima, a koliko mi se čini, imajući u vidu neku statistiku u vrlo, vrlo malom broju predmeta, advokati su neopravdano izostajali ili pokušavali da odugovlače glavne pretrese – kaže Begović.

Ponavlja da nije suština u činjenici što eventualno advokati odlože neki glavni pretres, već u tome što sudije nijesu u mogućnosti da zbog ogromnog broja obimnih predmeta završe suđenja.

– Ponavljam, radi se o vrlo specifičnim predmetima koji su vrlo činjenični i pravno komplikovani gdje ima ogroman broj okrivljenih 20-30, gdje ima ogroman broj tog dokaznog materijala tih takozvanih „Sky“ komunikacija sa ogromnim brojem poruka u nekoliko hiljada koje treba sve pročitati, sprovesti i predstaviti na glavnom pretresu što sve traži ogromno vrijeme u ovim uslovima gdje nemamo sudnice i gdje je mali broj sudija, gotovo je nemoguće završiti suđenje u tom roku od tri godine pa čak i u mnogo dužem roku, a ne u roku od tri godine – zaključuje Begović.

 

(Dan)
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.