Bećirovićeva kompanija kupila simbol Kolašina za 85.000 eura

0

Kompanija Ski resort Kolašin 1450 Zorana Ćoća Bećirovića kupila je Kuću Marića u Kolašinu za 85.000 eura, na javnom nadmetanju 27. maja ove godine.

Prema dokumentaciji koju su dostavili iz Područne jedinice Uprave za nekretnine, na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama, zaključak o predaji nepokretnosti je sačinjen 30. maja ove godine, a novi vlasnik jedne od najstarijih kolašinskih kuća podnio je zahtjev za upis prava svojine nad tim objektom.

Iz dokumentacije Uprave za nekretnine vidi se i da je na Kuću Marića bila upisana hipoteka od 640.000 eura u korist povjerioca “Holdco east”, dok je zgrada bila svojina dužnika, podgoričkog preduzeća K Distrubition.

To je četvrti put da kuća, napravljena na samom početku prošlog vijeka u Ulici Boška Rašovića, koja je preživjela i bombardovanje tokom Drugog svjetskog raza, mijenja vlasnika. Sagradila ju je, po ugledu na slične građevine u Trstu i Beču, najvjerovatnije 1907. godine, poznata trgovačka porodica Marić. Nakon rata u nju je smješten Sreski sud i Javno tužilaštvo. Kada je izgubila tu namjenu, prestala je i briga opštinskih vlasti o jednom od simbola nekadašnje varoši.

Prije skoro deceniju i po, u talasu masovnih, većinom problematičnih prodaja opštinskih nekretnina, lokalna vlast se riješila i tog objekata. Novi vlasnik postao je biznismen Nebojša Bošković, koje je kupio za 120.000 eura.

Zbog poslovnih problema i sukoba sa zakonom, Bošković nije započeo rekonstrukciju, a kuću je prepustio propadanju i povjeriocima. Na objekat je upisana i hipoteka, a u međuvremenu zgrada je dodatno propadala. Sa lokalnog nivoa, do prje dvije godine, nije pokazana namjera da se povede računa o tom objektu.

Inicijativa za zaštitu prema Upravi za zaštitu kulturnih dobara potekla je pri kraju mandata bivše kolašinske vlasti. Opština je tada podržala predlog NVO Društvo prijatelja Kolašina o zaštiti objekta, a izrađen je i Elaborat o urgentnom privremnim mjerama, kojim bi se objekat spasio od daljeg propadanja.

Međutim, tadašnji predsjednik Opštine Vladimir Martinović se lani žalio na rješenje Uprave, kojim je predviđana kategorizacija tog objekta kao kulturno dobro od lokalnog značaja. Tako je zaustavljen započeti proces, pa je objekat koji je vrijedan dio kolašinskog kulturnog nasljeđa novog vlasnika dočekao bez formalne zaštite.

Sa portala, čiji je osnivač Bećirovićeva kompanija, nedavno su obećali da će Kuću Marića rekonstruisati “u stilu u kojem je i sagrađena”.

U knjizi “Kulturno nasljeđe Kolašina”, istoričarka umjetnosti Draginja Kujović navodi kako taj objekat karakterišu “atike na krovnoj masi, te naglašen i lijepo profilisan u štuko malteru krovni vijenac”. Kako je zapazila, “metalne zaštitne i ukrasne mreže na prozorima i vratima, kao i keramičke pločice bijele, terakot i plave boje složene u geometrijske slike u ulaznom holu, arhitektonski su elementi dati u duhu secesije”.

Iz dokumentacije, koju su iz Uprave za nekretnine dostavili, vidi se da je Ski resort Kolašin 1450 postao vlasnik blizu 400 kvadrata, koji je formalno poslovni prostor, u objektu koji čine prizemlje, sprat i potkrovlje. Prema podacima Uprave za nekretnine, parcela 676, na kojoj je kuća napravljena je opštinsko vlasništvo.

(Vijesti)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.