Barlović: Ukloniti opožarena stabla i ozeleniti i urediti Golo brdo u Sutomoru

0

„Ovaj prostor zaslužuje i mora biti tretiran na adekvatan način, on mora biti zelena oaza, mjesto za odmor i rekreaciju za sve naše sugrađane i turiste koji borave u Sutomoru“, poručio je odbornik DPS-a u SO Bar.

Aleksandar Barlović, odbornik DPS-a i predsjednik Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost u Skupštini opštine Bar, apelovao je na nadležne institucije da uklone preostala opožarena stabla na Golom brdu u Sutomoru, te što skorije pristupe izradi projekta rekultivacije, ozelenjavanja i uređenja te površine, za koju je kazao da mora biti zelena oaza i mjesto za odmor i rekreaciju građana i turista.

„Bez obzira što je prošlo nekoliko godina od devastacije Golog brda u Sutomoru uslijed požara, nadležni državni organi nijesu preduzeli niti jednu aktivnost na sveobuhvatnoj sanaciji, rekultivaciji i ozelenjavanju ovog prostora.

Ovo predstavlja dovoljan razlog da se na ovaj način obratimo Upravi za gazdovanje šumama i lovištima i resornom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao titularima prava svojine, kao i JP Morsko dobro kao subjektu raspolaganja, sa inicijativom i zahtjevom da preduzmu aktivnosti na uklanjanju preostalih količina opožarenih stabala, te da što skorije pristupe izradi projekta rekultivacije, ozelenjavanja i uređenja ove površine. Ovaj prostor zaslužuje i mora biti tretiran na adekvatan način, on mora biti zelena oaza, mjesto za odmor i rekreaciju za sve naše sugrađane i turiste koji borave u Sutomoru“, navodi se u saopštenju Barovića dostavljenom medijima.

Odbornik DPS-a dodaje da, iako je lokalna uprava u Baru sprovela postupak i finansirala uklanjanje opožarenih stabala sa prostora Golog brda, u saznanju je a Uprava za gazdovanje šumama i lovištima već duži vremenski period nije preduzela poslove iz svoje nadležnosti da u potpunosti ukloni opožarena stabla koja se nalaze u podnožju Golog brda.

„Ovo je razlog zbog kojeg smatramo da je krajnje vrijeme da se prestane sa ignorisanjem inicijativa koje znače unapređenje i uređenje stanja prostora i da se u saradnji sa lokalnom upravom nađe model za rješavanje ovog pitanja. Siguran sam da sa strane lokalne uprave postoji spremnost za to, što je pokazala i obezbjeđivanjem sredstava za uklanjanje opožarenih stabala, ali svakako da titulari prava svojine moraju biti nosioci ovih aktivnosti i pokazati dobru volju i spremnost da ovaj prostor uredimo kako on i zaslužuje“, zaključuje se u saopštenju Barlovića.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.