Analiza kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima: Voda bezbjedna za kupanje i rekreaciju

0

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 01. do 08. jula ove godine, pokazali su da je na 80,6% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 13,2% lokacija dobrog, na 4,4% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija voda bila lošeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima uglavnom dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“.

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 16, dobrog na 1, dok je na 1 lokaciji voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 14 lokacija u opštini Bar, dok je na 1 lokaciji u ovoj opštini voda bila dobrog kvaliteta. U opštini Budva, kvalitet morske vode je na 29 lokacija bio odličan, dobar na 2 lokacije, zadovoljavajući takođe na 2 lokacije, dok je na 1 lokaciji voda bila lošeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 10 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 6, na 3 lokaciji ona je bila dobrog kvaliteta, dok je 1 lokaciji kvalitet vode za kupanje bio loš. Analize su pokazale da je u Kotoru na 11 lokacija voda bila odličnog, na 2 lokacije dobrog, a na preostale 2 zadovoljavajućeg kavliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 22 lokacije, od čega je na njih 16 ona bila odličnog, a na 6 dobrog kvaliteta.

Loša voda za kupanje bila je na lokacijama voda za kupanje “Slovenska plaža 03” u opštini Budva i “Solila 01” u opštini Tivat. Na kupalištima u okviru ovih voda za kupanje istaknuta je crvena zastavica, kao simbol zabrane kupanja. Podaci o realizovanim ispitivanjima dostavljeni su I Republičkom inspektoru za vode koji će u daljem postupanju preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Institut za biologiju mora nastavlja uzimanje uzoraka morske vode sa ove lokacije, a o dobijenim rezultatima ćemo naknadno obavijestiti javnost.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduhai salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www. morskodobro.me

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.