Advokatska komora donijela odluku: Dragović ne može biti i advokat i poslanik

0

Poslanik Pokreta Evropa sad Darko Dragović ne može da se bavi advokaturom dok je na funkciji koju trenutno obavlja.

To je odlučila Advokatska komora (AK), koja je na sjednici Upravnog odbora donijela odluku da Dragović privremeno ne može da obavlja advokatsku djelatnost.

“Utvrđuje se privremeni prestanak bavljenja advokaturom Dragović Darku, advokatu iz AOD ‘Anđelić – Dragović’, sa sjedištem u Podgorici, počev od 28. 3. 2024. godine. Za privremenog preuzimatelja advokatske kancelarije Dragović Darka, određuje se Tadić Palibrk Jelena, advokat iz Podgorice”, piše u zapisniku sa treće sjednice Upravog odbora AK.

Ta sjednica održana je 28. marta, a prisustvovali su joj predsjednik Komore Danilo Mićović, potpredsjednik Aleksandar Đurišić, zatim Nikola Knežević, Luka Brajković, Vanja Mugoša, Andrej Raspopović, Petar Pavićević

Zakon o advokaturi propisuje uslove za bavljenje advokaturom.

“Advokat stiče pravo bavljenja advokaturom upisom u imenik advokata i polaganjem zakletve”, propisuje Član 4 tog Zakona, a naredni i precizira koje uslove neko mora ispuniti da bi bio upisan u imenik advokata.

“Da je crnogorski državljanin, da je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, da je položilo pravosudni i advokatski ispit, da nije u radnom odnosu, da ne obavlja drugu registrovanu djelatnost, da je dostojno za bavljenje advokaturom u skladu sa Kodeksom profesionalne etike advokata, da nije razriješeno kao sudija, državni tužilac, notar ili javni izvršitelj, da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom”.

Istim pravnim aktom propisano je i na koji se način može utvrditi privremeni prestanak i zabrana bavljenja advokaturom, pa je u Članu 63 predviđeno:

“Advokat ima pravo na privremeni prestanak bavljenja advokaturom – zbog stručnog usavršavanja, za vrijeme privremene spriječenosti za rad u skladu sa zakonom u trajanju dužem od šest mjeseci, u slučaju izbora na profesionalnu funkciju u državnom organu, organu lokalne samouprave, za vrijeme trajanja mandata, zbog drugih opravdanih razloga”.

Zakon o advokaturi predviđa i da advokat podnosi Komori zahtjev koji sadrži razloge i podatke o početku i trajanju privremenog prestanka rada i to 30 dana prije početka korišćenja prava na privremeni prestanak bavljenja advokaturom.

“Odnosno u roku od 30 dana od nastanka razloga”, piše u Zakonu.

Ukoliko advokat to ne učini u predviđenom roku, nadležni organ Advokatske komore po službenoj dužnosti donijeće rješenje o njegovom brisanju iz imenika advokata.

Dragović je poslanik u posljednjem sazivu crnogorskog parlamenta, konstituisanom krajem oktobra 2023. godine.

(Vijesti)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.