Unija poslodavaca: Čak 85 odsto žena preduzetnica očekuje dodatne mjere podrške za održanje poslovanja

0

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je danas, kroz učešće njene predstavnice na trinaestom zasijedanju Ženskog parlamenta, po prvi put crnogorskoj javnosti prezentovala jedan dio podataka iz istraživanja koje je sprovela uz podršku Međunarodne organizacije rada, na temu uticaja COVID-19 na poslovanje žena preduzetnica u Crnoj Gori.

Online istraživanje je realizovano u periodu oktobar-novembar, dok su dubinski intervjui obavljeni u toku decembra 2020. godine.

Podaci do kojih je UPCG došla pokazuju da je održivost biznisa u vlasništvu žena vrlo zabrinjavajuća. Zato UPCG i ovom prilikom ponavlja da zdravstvenu i ekonomsku krizu treba rješavati istovremeno, a nikako odvojeno.

„Kod ekonomskih mjera podrške posebno je važna brzina njihovog donošenja i sprovođenja, ali i stavljanje fokusa na one koje su COVID-19 kriza i njene posljedice naročito pogodile, što svakako uključuje i žene preduzetnice“, ističu iz UPCG.

Iako će cjelokupno istraživanje UPCG tek biti prezentovano javnosti, u nastavku slijede neki od podataka koji govore o stanju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori:

• Istraživanje UPCG je pokazalo da je čak 85% žena preduzetnica, u trećem i četvrtom kvartalu 2020. godine, zabilježilo pad prihoda u odnosu na isti period 2019. godine, dok je 69% žena preduzetnica prijavilo pad produktivnosti u odnosu na 2019. god.

• 38% žena preduzetnica predviđa potpuni oporavak poslovanja, dok 37% navodi da će morati da sprovedu dodatne mjere smanjenja troškova kako bi omogućili oporavak. Sa druge strane, 16% preduzetnica predviđa privremeno zatvaranje, a 7% trajni prekid poslovanja preduzeća čije su vlasnice.

• Kad je u pitanju procjena vremena potrebnog za puni oporavak poslovanja, najveći broj ispitanica (43%) je ocijenilo da će im za oporavak nakon završetka krize trebati više od godinu dana, dok je 39% žena preduzetnica navelo da će taj period iznositi od 6 mjeseci do godinu dana.

• Iako 70% ispitanica u istraživanju UPCG navodi da u narednom periodu ne planira nova zapošljavanja, ono što posebno ohrabruje je podatak po kojem čak 83% žena preduzetnica ne planira otpuštanja zaposlenih zbog posljedica krize COVID-19.

• Što se tiče ekonomskih mjera Vlade iz druge polovine 2020. godine, 37% ispitanica je navelo da su one mogle biti bolje, 34% preduzetnica je ocijenilo da su mjere bile neadekvatne, dok je 2% ocijenilo da su mjere podrške Vlade spasile njihove kompanije.

• Čak 85% žena preduzetnica je navelo da će im trebati dodatne mjere ekonomske podrške kako bi održale poslovanje.

UPCG očekuje da će rezultati sprovedenog istraživanja biti od značaja Vladi CG prilikom planiranja daljih mjera i programa podrške oporavku crnogorske privrede – s posebnim naglaskom na žene preduzetnice i njihovo poslovanje.

U međuvremenu, UPCG iskazuje posebno zadovoljstvo što je upravo danas, na Međunarodni dan žena, Ministarstvo ekonomskog razvoja dalo na javnu raspravu Strategiju razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024, u čijoj je izradi učestvovala i predstavnica UPCG – članica Radne grupe formirane tim povodom.

UPCG prepoznaje novu Strategiju kao polazni dokument i ključni okvir za sve buduće politike, mjere i aktivnosti koje će biti realizovane s ciljem povećanja broja preduzetnica i intezivnijeg razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori. U interesu pružanja podrške takvim očekivanjima, UPCG će i dalje biti snažan partner i aktivan učesnik svih procesa koji ženski biznis i liderstvo, rodnu ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena stavljaju u prvi plan.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.