Browsing Tag

RTS

Zgrada RTS-a opet evakuisana nakon dojave o bombi

Zgra­da Ra­dio-te­le­vi­zi­je Sr­bi­je (RTS), koja se nalazi u cen­tru Be­o­gra­da, opet je eva­ku­i­sa­na na­kon do­ja­ve o po­sta­vlje­noj bom­bi. Iz MUP-a Srbije saopštili su da je do­ja­va o bom­bi po­sla­ta pu­tem mej­la. Ka­ko…