Povećavaju cijene vode kako bi mogli da plaćaju partijski kadar: U podgoričkom Vodovodu višak 40 zaposlenih

2

U podgoričkom preduzeću “Vodovodu i kanalizaciji” (ViK) višak zaposlenih je 40, pa bi broj radnika sa 578 trebalo da bude smanjen na 538.

To je predviđeno sistematizacijom, aktom koji je usvojen krajem prošle godine, a prema kojem je u tom preduzeću 31. oktobra 2020. bilo zaposleno 578 radnika, od čega je 550 na neodređeno, 26 na određeno radno vrijeme, a dvoje je pripravnika.

Da je preveliki broj zaposlenih u tom preduzeću godinama su upozoravali iz podgoričke opozicije, a to je utvrdila i Državna revizorska institucija, što se vidi iz dokumentacije ViK.

“Racionalizacijom na svim nivoima uticaće se na smanjenje broja radnika, uglavnom kroz isplate odgovarajućih otpremnina zaposlenima, koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju. U 2020. je izvršena analiza strukture zaposlenih, kako bi se odgovorilo na primjedbe i preporuke Državne revizorske institucije. Predviđeno je sistematizacijom usvojenom krajem 2020. godine smanjenje broja radnika”, piše u dokumentaciji ViK.

Iz tog preduzeća, za koje opozicija smatra da je prenatrpano partijski zaposlenim kadrovima Demokratske partije socijalista (DPS), a koje i pored toliko radnika godinama ima enormne gubitke na mreži, ukazuju i da analiza finansijskih pokazatelja poslovanja iz prethodnih godina ukazuje na “povećani rizik urednog izmirenja tekućih obaveza prema dobavljačima, kreditorima, zaposlenima i državi”.

“Pa će se u skladu sa planiranim aktivnostima, u nastojanju da se ne remeti kontinuirano vodosnabdijevanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, nastaviti restriktivna politika troškova, kako bi se omogućilo održavanje tekuće likvidnosti. Imajući u vidu trenutnu situaciju i stanje koje je posljedica epidemiološke situacije u zemlji, što utiče na smanjenje platežne moći kako građana, tako i privrednih subjekata, prioritet u 2021. je svakako da se održi ekonomska održivost sistema”. Kako bi se omogućilo uredno izmirivanje tekućih obaveza, nesmetano održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, neophodno ulaganje, a iz toga proizilazi i cilj – poboljšanje naplate potraživanja.

“Naročito ako se ima u vidu da procenat naplate ima trend pada. U 2016. je iznosio 95,91 odsto, 2017. je 90,21, a u 2018. iznosi 82,94 procenta. U 2019. godini je naplaćeno 96,28 odsto potraživanja, ali je na rast uticala naplata potraživanja iz prethodnog perioda od privrednih subjekata. Svakako treba uzeti u obzir trenutnu situaciju izazvanu kovid-19, pa bi bilo nerealno predviđati porast procenta naplate”, piše u obrazloženju.

Dodaje se da je pripremljen strateški plan povećanja naplate, gdje su donesene konkretne aktivnosti i mjere.

“Jedna od mjera je utvrđivanje strukture nenaplaćenih potraživanja sa ciljem definisanja trajno nenaplaćenih potraživanja i intenziviranje aktivnosti na naplati ostalih potraživanja. Kao dugoročna mjera koja se mora sprovesti biće ažurnije utuživanje neredovnih platiša, kompletiranje baze podataka sa osnovnim podacima o identifikaciji i vlasničkoj strukturi potrošača”.

U tom preduzeću priznaju da imaju problem i sa nelegalnom potrošnjom, ali i velikim gubicima.

“Gubici su posljednjih godina na približno istom nivou i iznose oko 49 odsto, što se očekuje i u 2021. U toku je realizacija projekta sanacije gubitaka na određenoj pilot zoni. Imajući u vidu geografsku razuđenost vodovodnog sistema Podgorice, počela je realizacija pilot projekta na površinski ograničenoj zoni. Ukoliko se pilot projekat pokaže efikasnim, stečena iskustva će se primijeniti u narednom periodu na kompletnu vodovodnu mrežu na teritoriji glavnog grada, sa ciljem smanjenja ukupnih gubitaka na 40 – 42 procenta što je dugoročni cilj”, navodi se u planu tog preduzeća.

Šta predviđa sistematizacija

Odbor direktora ViK ima pet članova, a izvršni direktor preduzeća je Filip Makrid. Prema novoj sistematizaciji u kabinetu bi bilo 11 zaposlenih, 12 bi imala interna kontrola, 13 laboratorija, 14 IT sektor.

U sektoru za finansije je predviđeno 15 radnika, 16 u službi za ljudske resurse, dvoje u sektoru za tehničko operativne poslove, a troje bi bilo zaduženo za ekonomske poslove.

Prema dokumentaciji, četvoro zaposlenih imaće sektor za pravne i opšte poslove, a služba istog naziva 41 radnika. U računovodstvu će biti 32 zaposlena, Služba za plan i analizu imaće 42, a obezbjeđenje 43 radnika. U Službi prodaje biće 35, za elektronsku obradu podataka 36, a 34 u Službi za mjerenje.

Služba za nabavke treba da ima 33 radnika, 22 vodovodne mreže, a 23 zaposlena su na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Za kanalizacionu mrežu biće zadužena 24 radnika, 25 njih za projektovanje i investicije, 26 će biti zaduženo za održavanje, a 27 zaposlenih će imati Služba za izgradnju.

Izvor: Vijesti

 

2 Comments
 1. Hidro komentariše

  A kojih 40… Vodovod Pariza nema zaposlenih kolko ima ovaj nas! Pisalo se o tome.
  Preko pola bi trebalo da dobije otkaz, nije tajna da u to preduzece nema dovoljno stolica za toliko zaposlenih.

 2. Aleksa komentariše

  Uskoro cemo zbog ovih cijena pred gradsku skupstinu. Vukovicu sve ti je uzalud.

  6
  1
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.