Atlas Grupa: Viši sud zna adresu Kneževića, ali je izbjegava

0

Saopštenje Pravnog tima dr Kneževića prenosimo u cjelosti:

Viši sud u Podgorici nastavlja sa grubim kršenjem prava na odbranu predsjednika Atlas Grupe dr Duška Kneževića jer zakazuje ročišta šaljući mu pozive na adresu u Podgorici i preko oglasne table suda, umjesto na validnu adresu u inostranstvu, koja je sudu poznata.

Za 19.03.2021. godine bila su zakazana ročišta po dva posebna predmeta radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti dvije optužnice proistekle iz istog životnog događaja, iz koga postoji i treća optužnica koja je, iako nezakonita, stupila na pravnu snagu.

Sudu i Specijalnom tužilaštvu je odavno poznata adresa g. Kneževića u inostranstvu, ali je, prvo specijalni tužilac izbjegavao da preko te poznate adrese pozove Duška Kneževića, a sada to i sud čini. Naročito je apsurdno to što sud uporno dostavlja g. Kneževiću pozive na njegovu adresu u Podgorici, iako je u isto vrijeme Ministarstvo pravde Crne Gore pokrenulo postupak njegove ekstradicije iz Velike Britanije, čiji je državljanin.

Viši sud uporno poziva g. Kneževića preko oglasne table, bez obzira što za takvo pozivanje nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi. Ti uslovi se sastoje u tome što sud mora na pouzdan način da utvrdi da li je okrivljeni nedostupan sudu i tek ako nije uspio da ga pozove preko poznate adrese, onda može da ga pozove postavljanjem pozìva na oglasnu tablu suda.

Sud je u konkretnom slučaju imao mogućnost da putem međunarodne pravne pomoći dostavi optužnicu i poziv za ročište g. Kneževiću. Međutim, sud to uporno izbjegava pa ta okolnost dovodi u sumnju nepristrasnost suda, zbog čega je branilac g. Kneževića bio prinuđen da traži izuzeće predsjednika vijeća Dragice Vuković, kao i članova veća.

Iz navedenog razloga ročište je odloženo, ali sud ni dalje ne namjerava da optužnicu i poziv uputi g. Kneževiću preko adrese sa kojom raspolaže ì preko koje je tražena ekstradicija Duška Kneževića. Navedeno ponašanje suda sa toliko kršenja prava na odbranu g. Duška Kneževića do sada nije viđeno u sudskoj praksi.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.