Zogović: Zarobljeno tužilaštvo je garant zarobljene države

0

Piše: Milun Zogović. funkcioner DF-a i poslanik u Skupštini Crne Gore

Od kada je nastala, kao najveći domet ljudskog organizovanja, kao epohalni civilizacijski iskorak organizacije društvenog života, DRŽAVA, kao najsavršeniji oblik socijalne zajednice nailazila je na otpor i opstrukciju raznih paralelnih sistema čiji je motiv gotovo uvijek bio isti ili sličan, davanje primata ličnom u odnosu na opšte. Država Crna Gora upravo počinje da bije tu bitku, a otpor paralelnog sistema i potreba da se očuva postojeće stanje antisistemske raspodjele moći, evidentni su na svakom koraku.

Zarobljena država se grčevito brani od demokratizacije , od slobode i pravde! Od 30. avgusta 2020. godine imamo sijaset primjera odbrane privatne države, kao paralelnog sistema potčinjenog političkoj volji bivšeg režima na čelu sa generalnim feudalcem koji državu percipira kao privatno imanje! U takvom ambijentu nova društvena klasa se brani da održi stečene pozicije u devijantnom paralelnom sistemu poništenih državnim institucijama, pretvorenih u partijske ćelije sa ciljem očuvanja neformalne moći i uticaja. Spoljašnja medijska fasada domobrana, kojom se pokušavaju prikriti lukrativni motivi, nepogrešivo se uvijek veže za veće ciljeve, odbranu identiteta i tome slično, kroz ambijent podjela i raslojavanja.

Milionske pljačke državne imovine pokušavaju se sakriti iza patriotizma, pjevanja himne i javnog zaklinjanja da se najviše voli ono što se decenijama bespoštedno pljačka. Čudna neka ljubav! Prema nelegalnom sticanju, prema grabeži, ne prema državi. Tu dolazimo do onog ko je nadležan da goni počinioce krivičnih djela. Tužilaštvo je pozvana adresa. Glavna stanica odbrane DRŽAVE. Crvena linija. Zato ne čudi što se relikti bivšeg režima ovoliko trude da tužilaštvo ostane zarobljeno i partijski zavisno.Da ostane glavni stub odbrane zarobljene države, paralelnih centara moći i neformalnog uticaja.

Jučerašnja izjava i potezi Milivoja Katnića najjasniji su dokaz panike na dvoru. Katnić nudi svoju ostavku u zamjenu za očuvanje postojećeg stanja. Percepcija institucije kao privatne prcije, krunski dokaz urušenog sistema. Koga je to strah od izmjena postojećih i predloga novih Zakona. Ko radi po Zakonu ne plaši od Zakona. Zarobljeno tužilaštvo je garant zarobljene države. Za novu Skupštinsku većinu pravna država ne smije imati alternativu. Predmetni Zakoni koji se osporavaju su garant depolitizovanog tužilaštva i unapređenja njegove funkcionalnosti. Depolitizacija tužilaštva je prvi neophodni korak ka vladavini prava, ka slobodnoj državi, korak ka pravnoj državi. Otuda i bitnost i neophodnost usvajanja predloženih zakonskih rešenja.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.