Značajno manje u odnosu na prethodne: Tokom prošle godine 845 povreda na radu

0

Broj prijavljenih povreda na radu u 2020. godini iznosio je 845 i značajno je manji  u odnosu na prethodne. I pored toga on je prilično visok i zavređuje posebnu pažnju kako državnih organa, tako i nevladinog sektora, ocijenjeno je na okruglom stolu  “Gradimo zdravo okruženje za građevinare” koji je organizovala nevladina organizacija ADP-Zid.

Broj prijavljenih povreda na radu u 2018 godini je iznosio 1199  dok je u  2019. godini taj broj bio 1034 kazala je Danijela Šuković načelnica Direkcije za poslove žaštite i zdravlja na radu.

“Negdje se tu vidi da je smanjen broj prijavljenih povreda na radu što je s jedne strane rezultat podizanja svijesti u ovoj oblasti i shvatanje značaja zaštite I zdravlja na radu”, kazala je Šuković.

Ona je istakla da i dalje imamo poslodavce koji ne prijavljuju povrede na radu, zbog čega je taj podatak zasigurno veći od zvaničnog.

Zbog toga je ministarstvo ekonomskog razvoja sa 200 000 hiljada evra finansiralo sprovođenje 11 projekata koji za cilj imaju podizanje svijesti o značaju zaštite I zdravlja na radu.

Pored regulative iz oblasti zaštite I zdravlja na radu izuzetno je značajna I uloga inspekcije rada u pogledu inplementacije tih propisa u cilju obezbjeđivanja što boljih uslova rada I smanjenja broja povreda na radu, smatra Zlatko Popović inspektor rada Uprave za inspekcijske poslove.

“Od 2008 do 2020 godine za 65 odsto smo smanjili broj povreda na radu, ali svakako s obzirom da je CG mala zemlja I da svaki smrtni slučaj ili teška popvreda na radu izaziva posebnu pažnju , tu ima još uvijek dosta prostora I potrebe za reakcijom nadležnih službi”.

Jovana Bošković iz Direkcije za poslove žaštite i zdravlja na radu istakla je da je Crna Gora bilježi  napredak  kada je oblast zaštite I zdravlja na radu u pitanju samim tim što je u predhodnim godinama stvoren kvalitetan osnov I dobra zakonska infrastruktura za sprovođenje mjera zaštite I zdravlja na radu, uključujući ne samo prava I obaveze koje snosi poslodavac već I prava I obaveze koje snosi zaposleni.

Mirela Kalamperović iz NVO ADP-Zid kazala je da njihov cilj da kroz ovaj projekat doprinesu unapređenju primjene mjera zaštite I zdravlja na radu  I održavanju jedne zdrave I sigurne radne sredine za sve zaposlene u građevinskom sektoru.

“Tokom 12 mjeseci, koliko projekat traje, biće sprovedeno istraživanje koje će obuhvatiti građevinske kompanije, menadžment ali i zaposlene na gradilištu. Želja nam je da kroz ovo istraživanje dobijemo podatke o stepenu primjene mjera zaštite I zdravlja na radu I novim rizicima koji utiču na pojavu stresa na radu I sindroma sagorijevanja kao I da donekle dobijemo podatke o uticaju pandemije Covid 19 na sektor građevine”.

“Cilj nam je da kroz ovaj projekat pokrenemo I pitanje stresa na radu I razvoju profesionalnih bolesti I da rezultate istraživanja iskoristimo za razvoj savjetodavnog programa koji će doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja zaposlenih”, zaključila je Kalamperović.

Izvor: CG news

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.