Zabranjena gradnja ulica na brdu Ljubović

0

Urbanističko-građevinski inspektor Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zabranio je građenje saobraćajnice radnog naziva “Ulica 1” i “Ulica 2” ispod brda Ljubović, u zahvatu DUP-a “Pobrežje-Zona G”.

Investitor radova je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u dokumemtaciji dostavljenoj uz prijavu građenja, nije dostavljen elaborat parcelacije prema DUP-u “Pobrežje-Zona G”…

“Kako je zapisnički konstatotvano i utvrđeno provjerom dostavljene dokumentacije po prijavi za građenje od 25.03.2021. godine navedenog investitora na pomenutoj lokaciji, ovoj inspekciji nije dostavljen elaborat parcelacije po DUP-u, “Pobrežje-Zona G”, Izmjene i dopune u Podgorici (“Službeni list Crne Gore” – opštinski propisi, br.51/16), Glavni grad Podgorica, iako je investitor zapisnikom od 19.04.2021. godine, bio pozvan da to uradi, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zapisnika. Samim tim, u skladu sa odredbom člana 91 Zakona, investitor nije ispunio zakonom propisani uslov za građenje predmetnog objekta”, navodi se u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.