Za pola godine: U kućnom pritvoru kaznu odležalo 71 lice

Za pola godine: U kućnom pritvoru kaznu odležalo 71 lice

U prvoj polovini godine kaznu zatvora u prostorijama za stanovanje izdržalo je 71 osuđeno lice, saopšteno je Vikend novinama iz Ministarstva pravde. S druge strane na ovu kaznu čekaju još 233 osuđenika nekima je poziv poslat, a neki su nedostupni nadležnim organima.

“Trenutno u radu je 223 predmeta u kojima je osuđenim licima izrečena kazna zatvora koju će izvršavati u prostorijama u kojima stanuju. Sa većim brojem osuđenih lica već je obavljen zakonom propisan prvi razgovor, a sa svrhom upoznavanja osuđenih lica sa pravima, obavezama i načinom izvršenja izrečene kazne i radom uređaja za elektronski nadzor, i postupak izrade programa izvršenja kazne u tim predmetima je u toku. U određenom broju predmeta osuđenim licima je poslat poziv za obavljanje razgovora, dok određeni broj osuđenih lica trenutno nije dostupan Ministarstvu pravde radi izdržavanja kazne i u tim predmetima se preduzimaju zakonom propisane radnje u cilju obezbjeđivanja njihove dostupnosti”, precizirano je iz Ministarstva.

IZVRŠENJE KAZNE PREKINUTO U PET PREDMETA

U periodu od 1. januara do 30. juna, u pet predmeta je bilo prekinuto izvršenje kazne zbog nepoštovanj a programa izvršenja od osuđenog lica.

“Od navedenog broja, u četiri predmeta je to bilo iz razloga samovoljnog napuštanja prostorija u kojima osuđeno lice stanuje i izdržava kaznu, dok je u jednom predmetu izvršenje kazne bilo prekinuto iz razloga samovoljnog oštećenja odašiljača uređaja za praćenje (nanogice), tj. nasilnog djelovanja na nanogicu na način što je ista bila prerezana u dijelu kaiša i tako uklonjena sa tijela osuđenog lica”, naveli su iz Ministarstva.

Da osuđenik prekine “nanogicu” dešavalo se i ranije, od kada je počela primjena ove alternativne krivične sankcije, ali ne u velikom broju slučajeva. U tim slučajevima je kaiš prekinut, te je na taj način onemogućeno dalje praćenje osuđenog lica. U takvim situacijama podnosi se izvještaj sudu, a osuđeno lice preostali dio kazne mora da izdrži u zatvoru.

Naime, kada osuđenik ne poštuje program izvršenja kazne, izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje se prekida, a predmet se dostavlja sudu koji je donio odluku na dalju nadležnost.

“Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud određuje da ostatak kazne zatvora izdrži u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija”, propisuju zakonske odredbe.

OSUĐENIK MOŽE REDOVNO ODLAZITI NA POSAO

Zakonom je regulisano da osuđeni koji izvršava kaznu zatvora u prostorijama u kojima stanuje ima pravo da boravi jedan čas dnevno van prostorija u kojima stanuje. Iako je u kućnom zatvoru, ukoliko je osuđenik zaposlen, onda će on redovno odlaziti na posao, ukoliko krivično djelo za koje je osuđen nije u vezi sa radom. Prostorije u kojima stanuje osuđenik može napustiti i ukoliko mora kod ljekara ili je njegovom članu familije neophodno pružanje medicinske pomoći.

Takođe, ukoliko osuđenik ima obavezu staranja prema nekom članu porodice, on u skladu sa zakonom može da napusti prostorije u kojima obavlja kaznu, u slučaju da obavezu o staranju navedenog lica, a ne može da obavlja niko drugi. U slučaju kad Ministarstvo odobri osuđenom da napusti prostorije u kojima stanuje, vrijeme koje osuđeni provede van prostorija u kojima stanuje uračunava se u vrijeme izvršenja kazne zatvora.

Izuzetno, osuđeni kome je potrebna hitna medicinska pomoć može napustiti prostorije u kojima stanuje i bez podnošenja zahtjeva, o čemu je dužan da, u roku od 24 časa, obavijesti Jedinicu za uslovnu slobodu i dostavi izvještaj zdravstvene ustanove o zdravstvenom stanju. Vrijeme provedeno na bolničkom liječenju uračunava se u vrijeme izvršenja kazne zatvora.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *