Vujović (SDP): Vujović: O socijalnoj pomoći iz budžetske rezerve da odlučuje posebno tijelo

0

Socijaldemokratska partija (SDP) tražiće da odluke o izdvajanju socijalne pomoći iz budžetske rezerve donosi posebno tijelo u kojem će participirati predstavnici vlasti, opozicije i civilnog sektora, najavio je generalni sekretar te stranke Ivan Vujović.

On je kazao da će SDP podnijeti amandmane na Predlog izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je utvrdila Vlada, a kojim se omogućava isplata socijalnih davanja u izbornoj godini u slučaju ratnog i vanrednog stanja, kao i u slučaju epidemije ili pandemije zaraznih bolesti.

Vujović je agenciji MINA rekao da je cilj amandmanskog djelovanja SDP-a obezbjeđivanje maksimalne transparentnosti davanja socijalnih pomoći iz budžetske rezerve u izbornoj godini.

“SDP će tražiti da odluke o izdvajanju socijalne pomoći iz budžetske rezerve donosi posebno tijelo u kojem će, pored predstavnika vlasti, participirati i predstavnici opozicije i civilnog sektora”, najavio je Vujović.

Kako je dodao, ukoliko postoji dobra namjera vlasti da se ispuni svrha izmjena zakona, a to je obezbjeđivanje pomoći onome kome je zaista potrebna, onda neće biti problema da se izađe u susret predlogu SDP-a.

“Ukoliko je namjera da se vanredne okolnosti iskoriste za reaktiviranje mehanizama zloupotreba, tada neće biti razumijevanja za naš predlog, a umjesto poruke povjerenja, solidarnosti i zajedništva imaćemo na sceni uobičajeno interesno – partijsko sračunato djelovanje”, kazao je Vujović.

Kako je naveo, nesporno je da je u postojećim okolnostima potrebno aktivirati razne mehanizme pomoći građanima, ali ne smiju se dozvoliti bilo kakva arbitrernost ili politička partijska odlučivanja kada je ta materija u pitanju.

Vujović je kazao da ova situacija zahtijeva zajedništvo i solidarnost, kojima svi moraju da budu posvećeni.

“Zato je naša zajednička obaveza da u kontekstu pitanja dodjele socijalne pomoći našim građanima uradimo sve kako bismo otklonili moguće zloupotrebe koje su, nažalost, bile pravilo u dosadašnjem postupanju aktuelne vlasti”, rekao je Vujović.

To je, kako je naveo, jedini način da bude izgrađeno povjerenje bez kojeg nema plodotvorne zajedničke društvene akcije.

Vujović je rekao da je SDP svoje djelovanje u postojećim uslovima potpuno prilagodio trenutno najvećem interesu, a to je zaštita zdravlja građana.

“Vjerujemo da uobičajena politički intonirana opoziciona kritika vlasti, makar dok traje opasnost po sve nas, mora imati isključivo konstruktivnu dimenziju usmjerenu na opšte, a ne partikularne ciljeve”, dodao je Vujović.

Kako je kazao, predlog SDP-a je na tragu takvog pristupa i ima samo jedan cilj – “da na konkretnom primjeru, a ne samo na riječima, pokažemo da nas ne interesuju političke kalkulacije, već djelovanje u opštem interesu”.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.