Vučinić: Borićemo se za društvo jednakih šansi

0

Da bismo imali društvo socijalne pravde svi naš građani moraju imati jednaku šansu za školovanje, jednaku šansu za radno mjesto, jednak tretmam u liječenju i jednaku šansu za život, kazao je predsjednik Radničke partije Maksim Vučinić.

Oni su kao partija koja se zalaže prvenstveno za socijalnu pravdu, baš danas željeli da ukažu na elemente koji našu državu determinišu kao društvo nejednakih šansi, rekao je on.

Vučinić smatra da u Crnoj Gori nesumnjivo narod nema tu šansu i da je evidentno da je posljednjih godina nekada izuzetno jaka srednja klasa prestala da postoji.

“Društvo u Crnoj Gori se dijeli na bogatu manjinu i dio stanovništa koji je na rubu egzistencije. Teško socio-ekonomsko stanje u Crnoj Gori još više je pogoršala pademija i globalne ekonomske posljedice koje je donijela sa sobom”, naveo je on u svom saopštenju.

Udar na kojem se Crna Gora našla, jer je za stratešku granu privrede odabrala turizam, trebalo bi “da shvatimo kao opomenu i da strateške grane privrede proširimo na poljoprivredu i industriju”

Smatra da se pokazalo da samo države sa jakom industrijom imaju sigurna radna mjesta i stabilnu ekonomiju.

“Radnička partija će se čvrsto zalagati za društvo jednakih šansi, uz veliki napor da i u u ovim teškim i specifičnim okolnostima učinimo socijalnu pravdu održivim pojmom”, kazao je Vučinić.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.