Vlada: Formiran Savjet za naučnoistraživačku djelatnost

0

Vlada je donijela odluku o formiranju Savjet za naučnoistraživačku djelatnost.

Savjet ima devet članova koje imenuje Vlade na četiri godine.

Članovi Savjeta su predstavnik Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Martin Ćalasan, akademik CANU Siniša Jelušić, profesor Filozofkog fakulteta Vladimir Drekalović, profesorica Filološkog fakulteta Vesna Vukićević Janković, profesor Univerziteta Donja Gorica Armin Alibašić, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Božidar Popović, Nataša Duborija Kovačević sa Medicinskog fakulteta, Slobodan Živaljević sa Građevinskog fakulteta i Ranko Vukmirović iz Privredne komore.

Predsjednik Savjeta se imenuje iz reda članova Savjeta.

Kako se navodi u Odluci naknadu za rad članova Savjeta i članova njegovih radnih tijela ili komisija utvrđuje ministar prosvjete, nauke, kulture i sporta, posebnim aktom, u skladu sa propisom Vlade kojim se utvrđuje visina naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.