Viši sud: Potvrđena dvanaestogodišnja optužnica za obljubu djevojčice

0

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv Đ.M., kojeg tužilaštvo tereti za krivično djelo obljuba sa djetetom.

“Tokom oktobra 2020, u N., optuženi je dva puta izvršio obljubu nad oštećenom starom 12 godina, iako je znao da se radi o djetetu. Pri tome je bio svjestan svog djela, htio njegovo izvršenje i znao da je isto zabranjeno. Neutvrđenog datuma u oktobru mjesecu 2020.godine, pošto je prethodno sa oštećenom stupio u emotivnu vezu, izvršio je obljubu. A potom i drugi put 22. oktobra 2020. godine, na B. u N. izvršio obljubu nad oštećenom, čime je izvršio produženo krivično djelo obljuba sa djetetom iz člana 206 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi sa članom 49 Krivičnog zakonika”, navodi se u optužnici koju je podiglo Više državno tužilaštvo u Podgorici.

Krivičnim zakonikom Crne Gore propisano je da ko izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa djetetom kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina, ukoliko se krivica dokaže tokom sudskog postupka.

“Ako je usled djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda djeteta prema kojem je djelo izvršeno, ili je djelo izvršeno od strane više lica, ili je djelo imalo za posledicu trudnoću, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. Ako je usled djela iz stava 1 i 2 ovog člana nastupila smrt djeteta, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina”, propisano je zakonom.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.