Veljović: Još jače i intenzivnije ćemo raditi na suzbijanju svih oblika kriminala

0

Direktor Uprave policije Veselin Veljović je sa saradnicima u Podgorici danas održao XIII godišnji sastanak sa policijskim atašeima i oficirima za vezu, saopšteno je iz Uprave policije.

Saradnja Uprave policije i policijskih atašea i oficira za vezu ocijenjena je kao kvalitetna i profesionalna, sa konkretnim rezultatima. Zaključeno je da će saradnja i kontakti biti dodatno intenzivirani radi prevencije i suzbijanja savremenih globalnih bezbjednosnih rizika i prijetnji.

Kako se navodi u saopštenju, XIII godišnji sastanak su obraćanjima otvorili ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i direktor Uprave policije Veselin Veljović.

Direktor Veljović je potom prezentovao rezultate rada Uprave policije u prošloj godini, sa posebnim osvrtom na značajan napredak i mjerljive rezultate postignute u borbi protiv organizovanog kriminala. Direktor je takođe predstavio novu organizacionu strukturu policije koja će osnažiti već postojeće organizacione jedinice policije u otkrivanju, suzbijanju i sprječavanju najtežih krivičnih djela.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je da je godinu za nama obilježila intenzivna međunarodna policijska saradnja sa konkretnim rezultatima, te da da bi se suprotstavili organizovanom kriminalu, nezakonitim migracijama i terorizmu, moramo i dalje da djelujemo udruženo i zajedničkim snagama.

“Ministar je poručio da je zajedničkim akcijama koje su rezultirale zaplijenom značajne količine droge i hapšenjem visokorangiranih članova i onih koji su nosioci organizovanog kriminala, kriminalnim grupama zadat žestok udarac od strane države i njihovo djelovanje je u znatnoj mjeri oslabljeno. Ostvareni napredak je ohrabrujući, naročito imajući u vidu činjenicu da MUP koordinira procesima u pregovaračkom poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, a činjenica da će ovo poglavlje biti posljednje zatvoreno nameće veliku odgovornost Ministarstvu, te zato, kako je kazao ministar, raduje činjenica da u ovom poslu možemo računati na permanentnu podršku. Ministar je dodao da je osnažena regionalna saradnja izuzetno važna za bezbjednost granica, jer su kriminalne grupe međusobno povezane, te da zato moramo, kroz konkretne akcije, da pokažemo da nijedna od naših zemalja nije sigurno mjesto za kriminalce”, navodi se u saopštenju.

Direktor Uprave policije Veselin Veljović je, navode, kazao da je Crna Gora uspostavila kvalitetne mehanizme za borbu protiv organizovanog kriminala, usvojila kvalitetna zakonska rješenja, uspostavila profesionalne institucije u čijoj je nadležnosti borba protiv organizovanog kriminala, te ostvarila mjerljive rezultate u toj oblasti.

Veljović je rekao da je cilj borbe protiv teškog i organizivanog kriminala, što će i dalje biti prioritet Uprave policije, da se pravdi privedu svi u lancu kriminogenih struktura, te da će policija zato, u koordinaciji sa tužilaštvom, s akcentom na saradnju sa Glavnim specijalnim tužiocem, još jače i intenzivnije raditi na suzbijanju svih oblika kriminala. Direktor je naglasio da je stanje bezbjednosti u Crnoj Gori u 2018. godini, po najvećem broju parametara, bilo povoljno, te da su rezultati na rasvjetljavanju krivičnih djela u prošloj godini poboljšani u odnosu na godinu ranije.

“Uprava policije je prepoznata kao pouzdan partner u rješavanju savremenih bezbjednosnih rizika i prijetnji, a prezentovani rezultati potvđuju spremnost Uprave policije za stalnim snaženjem policijske saradnje i razmjenom informacija na regionalnom i međunarodnom nivou, ali i ostvarivanjem operativne koordinacije usmjerenoj ka otkrivanju, suzbijanju i sprječavanju krivičnih djela i procesuiranju njihovih počinilaca”, kazao je direktor i dodao da će policija u daljem radu biti značajno posvećena dinamičnom putu naše EU integracije, kao i ispunjavanju zahtjeva koji su definisani Akcionim planom Strategije za proširenje Evropske unije.

Policijski atašei i oficiri za vezu, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, ocijenili su da je saradnja sa crnogorskom policijom veoma kvalitetna i uspješna, a u diskusiji koja je uslijedila razgovarano je o modalitetima njenog daljeg jačanja i intenziviranja, radi sprovođenja zajedničkih aktivnosti u budućnosti na suzbijanju svih oblika međunarodnog i transnacionalnog kriminala.

“Na kraju sastanka zaključeno je da crnogorska policija predano radi na usvajanju i primjeni evropskih standarda, te da je posvećena daljem unaprjeđenju policijske saradnje i jačanju kapaciteta u borbi protiv najtežih oblika kriminala sa akcentom na borbu protiv organizovanog kriminala. Ocijenjeno je da veoma dobru i kvalitetnu saradnju naše policije i policijskih atašea i oficira za vezu potrvđuju ostvareni rezultati na rješavanju niza bezbjednosnih pitanja, te da je potrebno dalje snaženje mehanizama za razmjenu informacija među policijskim organizacijama radi pravovremenog zajedničkog djelovanja u akcijama lociranja i lišenja slobode lica i kriminalnih grupa koje se međunarodno potražuju. Zajednički je ocijenjeno da je međunarodna policijska saradnja komponenta bez koje nije moguće djelovati u borbi protiv globalnih bezbjednosnih izazova i prijetnji, te da su aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu potvrdile da je crnogorska policija povjerljiv i pouzdan partner u borbi protiv međunarodnog kriminala”, naveli su u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.