Univerzitet raspisao konkurs za upis na specijalističke studije

Univerzitet raspisao konkurs za upis na specijalističke studije

Univerzitet Crne Gore raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije UCG za studijsku 2019/20. godinu.

Konkursom je raspisano ukupno 2.560 mjesta, od čega je 1.343 na budžetu.

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama, 17. i 18. septembra 2019. godine.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

“Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin. Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama)”, saopšteno je iz UCG.

Upis kandidata izvršiće se 19. i 20. septembra 2019. godine.

“Visina naknade za studiranje za studente koji plaćaju troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/3 od 5. septembra 2019. godine, koja je na prošlogodišnjem nivou. Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me)”, kazali su iz UCG.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *