U Aerodromima nema otkaza pet godina, prosječna plata ostaje na 800 evra

0

Stalno zaposleni radnici u Aerodromima Crne Gore zaštićeni su od otkaza u periodu od pet godina od promjene poslodavca, odnosno davanja u zakup aerodroma, ostali su im koeficijenti koji garantuju prosječnu zaradu od 800 evra, a u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa zaposleni koji imaju najmanje tri godine rada kod poslodavca ima pravo na otpremninu čiji iznos dogovara sa izvršnim direktorom, a ne može biti veći od 18 prosječnih zarada, dok će otpremnina u slučaju proglašenja tehnološkog viška iznositi najmanje 16 prosječnih zarada i za zaposlene sa godinu radnog staža.

To je navedeno u kolektivnom ugovoru sindikata Aerodroma sa ministrom saobraćaja Osmanom Nurkovićem na kojeg je saglasnost dala i Vlada. Ovaj ugovor biće dio koncesione dokumentacije na javnom pozivu za zakup podgoričkog i tivatskog aerodroma, a budući koncesionar biće obavezan da je poštuje. Ove povoljnosti i garancije izborili su sindikalni predstavnici, koji su jedno vrijeme prijetili i štrajkom, uz podršku vrha Socijaldemokrata čiji kadrovi rukovode ovim državnim preduzećem.

“U slučaju bilo koje statusne promjene u odnosu na postojeće stanje, odnosno promjene poslodavca, izdavanje u zakup (koncesija), novi poslodavac sljedbenik preuzima od poslodavca (prethodnika) ovaj ugovor i sve ugovore o radu zaposlenih koji važe na dan promjene poslodavca. U slučaju iz stava 1 ovog člana, novi poslodavac je dužan da poštuje ovaj ugovor i njime utvrđena prava zaposlenih (zarade, naknade zarada i druga primnja). Novi poslodavac ne može otkazati ugovor o radu zaposlenom na neodređeno vrijeme u roku od pet godina od dana statusne promjene na osnovu koje je stekao status novog poslodavca”, navedeno je u novom kolektivnom ugovoru.

Zaposlenom u kompaniji, pod kojim se, kako je navedeno, podrazumijeva i svaki član menadžmenta, za čijim je radom prestala potreba, a nije mu obezbijeđeno nijedno od prava predviđenih zakonom, odnosno programom ostvarivanja prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, poslodavac je dužan da isplati otpremninu koja zavisi od godina staža.

Zaposleni koji ima radni staž do tri godine ima pravo na 16 prosječnih zarada u kompaniji ili toliko svojih zarada ako su veće od prosječnih i još po jednu zaradu za svaku punu godinu staža. Oni koji imaju više od tri godine staža kod poslodavca dobiće 24 prosječne ili svoje zarade plus još po jednu za svaku godinu staža. Zaposleni sa invaliditetom ili profesionalnom bolešću imaće pravo na 24 zarade i još po jednu za svaku godinu staža.

Ugovor je potpisan na neodređeno vrijeme, a budućem zakupcu aerodroma zakomplikovana je mogućnost da pokrene njegovu izmjenu ili raskid.

“Ovaj ugovor može prestati isključivo sporazumom svih učesnika ili otkazom ugovora u cjelosti. Otkaz ovog ugovora podnosi se u pismenoj formi, uz pismeno najavljivanje otkaza ugovora najranije tri mjeseca prije otkaza, a isti sadrži obrazloženje sa predlogom novih odredbi”, navedeno je ugovoru.

Poslodavac će biti u obavezi i da izdvaja dodatna tri odsto od vrijednosti ukupnog iznosa za bruto zarade u fond za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih. Bruto iznos zarada prošle godine iznosio je 11,5 miliona evra za 761 zaposlenog, što znači da će poslodavac po ovom osnovu imati trošak od oko 345 hiljada evra godišnje.

Sindikalni predstavnici mogu imati profesionalni angažman, odnosno da rade samo taj posao, a zaradu dobijaju o trošku poslodavca, sa kojim potpisuju poseban ugovor kojim se definiše i visina zarade.

(Vijesti)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.