Srušen predmet “državni udar”: Tužilaštvo Srbije dostavilo dokaz da je Sinđelić lagao na sudu i da je snimljen po zakonu! (FOTO)

0

Apelacionom sudu Crne Gore advokati odbrane za tzv. Državni udar Miroje Jovanović i Dušan Radosavljević danas su dostavili podnesak kojim prilažu i predlažu nove pismene dokaze u čijem posjedu nisu bili tokom prvostepenog postupka kao ni u momentu sastavljanja žalbi.

Poslanici Demokratskog fronta zajedno sa svojim branjenicima su to saopštili danas na vanrednoj pres konferenciji.

„Ovim putem odbrana prilaže i predlaže nove dokaze u čijem posjedu nije bila tokom prvostepenog postupka kao ni u momentu sastavljanja žalbi, a radi se o službenom dokumentu organa Republike Srbije koji je prvostepenom sudu predat 13.3.2019. godine“, navodi se u podnesku branilaca.

Naime, navodi se dalje „nevino okrivljeni Andrija Mandić i Milan Knežević su dana 13.3.2019. godine prvostepenom sudu, putem pisarnice, kao prilog uz podnesak dostavili nove dokaze u vidu dva zapisa sa tonom na CD nosačima.

„Radilo se o autentičnom materijalu, a branioci u skladu sa Kodeksom profesionalne etike nisu željeli da otkrivaju izvor i porijeklo predmetnog materijala. Branioci su na istom glavnom pretresu predložili da se predmetni video zapisi sa tonom izvedu kao dokaz, uz predlog da sud po potrebi putem nadležnog organa Republike Srbije provjeri autentičnost i zakonitost pribavljanja predmetnih dokaza“, naveli su branioci.

Oni dalje napominju da su u pitanju bili video-audio snimci na kojima se može vidjeti i čuti izlaganje svjedoka Saše Sinđelića, koje se u bitnim djelovima razlikuje od onoga što je u svojstvu svjedoka saradnika rekao pred sudom i što može imati uticaj na krivični postupak.

„Na glavnom pretresu od dana 1. marta 2019. godine advokat Miroje Jovanović se javio za riječ i pokušao da ukaže Vijeću u svoje ime i ime advokata Dušana Radosavljevića, koga je na tom pretresu mijenjao, da je u toku pribavljanje predmetnih novih dokaza, te da nema uslova za zaključenje predmetnog postupka. Međutim, predsjednica Vijeća braniocu nije dala riječ, pa odbrana nije imala drugu procesnu mogućnost nego da predmetne dokaze dostavi prije glavnog pretresa od dana 13.3.2019. godine“, navodi se u podnesku.

Budući da se dokazni postupak mogao dopuniti i dokazi izvesti sve do momenta izricanja presude, pojašnjavaju branioci, a kako se ovdje nesporno radilo o novim dokazima, stekli su se bili uslovi za dopunu dokaznog postupka na glavnom pretresu, te je u tom smislu i podneskom 13.3. 2019. godine predloženo da se ponovi otvori dokazni postupak.

„Prvostepeno Sudsko vijeće je odbilo predloge odbrane u cjelosti, odbijajući da iste uopšte razmatra. Međutim, u međuvremenu se ispostavilo da je svjedoka saradnik u Republici Srbiji u određenom periodu 2019. godine bio na MTN (Posebne dokazne radnje). U tom smislu branioci su prije nekoliko dana došli u posjed pisanog akta Višeg javnog tužilaštava u Smederevu oznake Strogo pov. broj 8/19 od dana 14. januara 2020. godine kojim se Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore dostavljaju podaci bez zamolnice neposrednom komunikacijom između nadležnih organ“, pojasnili su branioci.

U predmetnom aktu se navodi da je:

U prvom polovini 2019. godine na obrazloženi predlog Višeg javnog tužilaštva Smederevo, Str. povjerljivo, Višo sud odredio posebne dokazne radnje propisane u Zakoniku o krivičnom postupku – Tajni nadzor i snimanje komunikacija Saše Sinđelića.

Dalje se navodi da je u izveštajima o rezultatima praćenja i snimanja Sinđelića, dijela koji se odnosi na susret i razgovor imenovanog sa četiri NN lica, dokumentovano sledeće:

„Sinđelić je dana 1. marta 2019. godine u 20:30 časova u društvo četiri NN lica posjetio ugostiteljski objekat „Perfeto“ u Smederevu , ul. Despota Đurađa br.23. Nakon ulaska u isti pomenuta lica smjestila su se za sto u uglu objekta vodeći računa o tome da u izvjesnoj mjeri budu izolovan od ostalih gostiju. Sinđelić je uglavnom govorio, zbog čega se stekao utisak da je on inicirao pomenuti susret. Razgovor se uglavnom odnosio na angažovanje prisutnih lica na poslu sječe šume na području Bora, koji je imenovani, navodno ugovorio. S tim u vezi prisutnima je objasnio da je u pitanju „ozbiljan“ posao koji zahtijeva šest dana angažovanja u nedelji i da mi je potrebno da obezbijedi još opreme za koj nema novca. Prisutnima je objasnio da je novac koji je imao potrošio , „za ovo što su mu smjestili u Crnoj Gori“, a vezi sa čim su mu Rusi pomogli. Takođe, napomenuo je da mu je oduzeto 125.000 evra kao i oprema i odjeća, čime je radio i zarađivao za život. Sinđelić se zatim pohvalio kako ima dosta prijateljskih veza meću licima koja radi u RF, a koja su pomogla kad je trebalo, te je prokomentarisao da ne bi neuspjeli navodni Državni udar u Crnoj Gori bio sigurno realizovan da je bio planiran.

Imajući sve ovo u vidu, odbrana predlaže da naslovni sud zamolnim službenim putem pribavi Pisani akt Višeg javnog tužilaštva u Smederevu oznake strogo povj. broj 8/10 od dana 14. januara 20120. godine upućen SDT Crne Gore.

„Zatim, između ostalog održi pretres na kojem će predmetne spise izvesti kao dokaz u postupku, te da razmotri i usvoji ostale dokazne predloge koji su navedeni u žalbama, kao i predlozima datim tokom prvostepenog postupka, jer postoje opravdani razlozi da se predmet ne vrati prvostepenom sudu na ponovni glavni pretres. Nakon toga zahtijevamo da naslovni sud preinači pobijanu prvostepenu presudu, a donese Presudu kojom se optuženi oslobađaju od optužbe jer nije dokazano da su optuženi učinili djelo za koje su optuženi“, zaključili su advokati.

Advokat Miroje Jovanović danas je kazao da Apelacioni sud mora u što hitnijem roku da pribavi orginalni dokument iz Republike Srbije.

„Dakle, svu dokumentaciju, tonske zapise, i video matarijale kako bi se održao pretres na kojem se može donijeti samo jedna odluka i to oslobađujuća. U ovom dokazu se jasno vidi da je svjedok saradnik sve vrijeme lagao, da je ovdje riječ o klasičnoj političkoj namještaljci i cirkusu. I ovaj dokaz ne smije biti zanemaren“, rekao je Jovanović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.