SDT o Atlas banci: Pare od kamata nezakonito trošene

0

Specijalno državno tužilaštvo obavještava javnost o nezakonitom raspolaganju blokiranim novčanim sredstvima od strane Atlas banke AD Podgorica, a vezano za E-Commerce servis:

Novčana sredstva u iznosu od 62.761 evra za koja postoji osnovana sumnja da potiču od izvršenja krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja poreza i doprinosa izvršenih od strane većeg broja fizičkih lica i pravnih lica, korisnika E-Commerc servisa u Atlas banci AD Podgorica, protiv kojih Specijalno tužilaštvo vodi istragu, a koja sredstva su po nalogu Specijalnog tužilaštva blokirana od 11.06.2018.godine, a zatim blokirana i od strane Višeg suda u Podgorici rješenjem Kvs.br.356/18 od 11.12.2018.godine, kojim su ista privremeno oduzeta i naloženo banci da ta novčana sredstva odmah položi na poseban račun banke u Crnoj Gori radi čuvanja do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka, ne nalaze na posebnom računu Atlas banke AD Podgorica u Crnoj Gori, već na računima ove banke u više korespodentskih banaka u inostranstvu, gdje su protivzakonito korišćena od strane tih banaka, a Atlas banka AD Podgorica ili neka druga fizička ili pravna lica su takodje nezakonito od tih novčanih sredstava dobijala kamate.

U daljem toku postupka Specijalno tužilaštvo će utvrdjivati koja lica su učestvovala i na koji način u ovim nezakonitim poslovima, a protivno odlukama suda, te gdje su i zašto upotrijebljena novčana sredstva dobijena od kamata i drugog korišćenja navedenog novca.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.