Radulović: Prioritet nam je rasterećenje Kliničkog u Podgorici i gradnja gradske bolnice

0

Pandemija i izazovi koje nosi ukazali su da se ključne medicinske ustanove moraju kadrovski i prostorno unaprijediti kako bi na pravi način odgovorile potrebama građana.

To je poručeno na onlajn okruglom stolu, Zapadni Balkan i zdravstvo, na temu: „Uloga socijalnog dijaloga i sindikata u izgradnji otpornih zdravstvenih sistema nakon kovid-19 pandemije“.

Konferencija je organizovana povodom 7. aprila – Svjetskog dana zdravlja, u okviru projekta Razgovori u društvu – socijalni dijalog za bolju budućnost, koji finansira Evropska unija.

Direktorica Kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović ocijenila je da se u narednom periodu moraju povećati i smještajni kapacitet Kliničkog centra kako bi se nesmetano pružale usluge koje su visoko specifične i sofisticirane i svojstvene tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

“Potrebno je razdvojiti usluge iz domena sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite koje Klinički centar trenutno pruža a što se može postići izgradnjom gradske bolnice u kojoj bi se pružale ove usluge za gradove Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin. Sama epidemija je ukazala na nedostatke kako u kadru, tako i u prostoru postojećeg Urgentnog centra i Klinike za infektivne bolesti koje je neophodno izgraditi i opremiti kao samostalne objekte, čime bi se dodatno rasteretila centralna zgrada Kliničkog centra i time povećali kapaciteti klinika koje su najopterećenije po broju pruženih usluga”, poručila je Radulović.

Analizirajući najčešće razloge upućivanja u inostrane centre, kako kaže, uvidjeli su potrebu za PET skenerom.

“Otvaranjem automatizovane centralne laboratorijske dijagnostike povećali bi se kvalitet i brzina pružanja ovih usluga ne samo na nivou KCCG, već i na nivou primarne zdravstvene zaštite u Podgorici. Naš cilj je razvoj Kliničkog centra po uzoru na dobro uređene evropske centre. Na tom putu važna nam je podrška svih institucija u zemlji, ali i partnera iz Evropske unije”, navela je Radulović.

Ministarska zdravlja Jelena Borovinić-Bojović istakla je da se nalazimo pred velikim izazovima i presudnim trenucima u medicini.

“To nas dodatno kao humaniste i ljekare obavezuje da pružimo maksimum u borbi protiv pandemije“, dodala je ona.

Raspisano 90 specijalizacija i subspecijalizacija

Radulović je kazala da je Klinički centar raspisao oko 90 specijalizacija i subspecijalizacija koje bi trebalo da se realizuju od septembra.

Kako je navela, potrebno je poboljšati zdravstvene usluge, naročito za koje KCCG ima tehničke uslove, a koje obezbjeđuju pomoću gostovanja konsultanata iz inostranstva.

“Ovo se posebno odnosi na hirurške grane, a trenutno nastojanje je da se u budućnosti konsultacije ograniče na period u kojem će postojeći kadar određenu tehniku savladati, kao i njihovo upućivanje na dopunsku edukaciju u centre koji imaju veliki broj kvalitetno pruženih usluga iz date oblasti, uz povećanje mreže edukativnih centara sa kojima imamo saradnju”, navela je Radulović.

Izvor: Fos.media

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.