Presuda Osnovnog suda u Podgorici: Djelimično usvojen tužbeni zahtjev

0

Presudom Osnovnog suda u Podgorici, donijete od strane sudije Marije Bošković dana 18.3.2021. godine, po tužbi tužioca Asanović Nebojše iz Podgorice, protiv tužene Države Crne Gore-Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, radi naknade nematerijalne štete.

PRESUDA

Djelimično se usvaja tužbeni zahtjev pa se obavezuje tužena da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete usljed povrede prava ličnosti – prava na odbranu garantovanog Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, isplati iznos od 1.500,00 eura sa zakonskom kamatom od 18.03.2020.godine, pa do konačne isplate, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Odbija se tužbeni zahtjev tužioca u dijelu kojim je traženo da se obaveže tužena da tužiocu mimo iznosa dosuđenog stavom I izreke ove presude dosudi po istom iznosu od još 2.500,00 eura, kao neosnovan.

Obavezuje se tužena da o svom trošku objavi izreku ove presude u svim štampanim i elektronskim medijima sa sjedištem u Crnoj Gori, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.