NVO 4 Life: Korisnicima supstitucijske terapije Metadon i Buprenorfin izdati na duži period

0

Apelujemo na vas da se tokom pandemije COVID – 19 korisnicima supstitucijske terapije (Metadon i Buprenorfin) ista izdaje na duži period, minimum na 7 dana i da tu odluku uputite svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori u kojima se sprovode  ovi programi. Ovo je izmedju ostalog i preporuka američke agencije za droge pri Ministarstvu zdravlja (SAMHSA), kazao je Saša Mijović, izvršni direktor NVO 4 Life.

“Razlog tome je što su te osobe izrazito ugrožena grupa i kako bi izlaske i kontakte sa drugim ljudima sveli na minimum, a time zaštitili sebe, članove svojih porodica i ostale građane. Sigurno ste upoznati sa situacijom da se u pojedinim domovima zdravlja u jednom trenutku okupi i više od 50 osoba, čime je opasnost od prenošenja širenja virusa izrazito velika.

Podsjećam Vas da u ovom trenutku izdavanje supstitucijske terapije nije ujednačeno u svim bolnicama i domovima zdravlja u Crnoj Gori. Tako da je trenutno slučaj da se samo u određenim ustanovama, kao što su Dom zdravlja Podorica i KCCG, terapija izdaje na 7 dana, dok se u nekim, Berane, Bijelo polje, itd. izdaje kao u redovnim okolnostima, za jedan dan.

Molimo Vas da uvažite ovaj naš apel i ne sumnjamo da ćete se prema njemu odgovorno ponijeti, a sve u cilju uspješnije borbe protiv Korona virusa i zaštite cjelokupnog stanovništva Crne Gore, kazao je on.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.