Nove kadrovske promjene u policiji

0

Kolegijum direktora Uprave policije je danas, sagledavajući potrebe službe a shodno novoj organizacionoj strukturi, donio odluku o kadrovskim promjenama kao i postavljenju rukovodioca na novo radno mjesto predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije koji je nedavno usvojen.

Novi načelnik Centra bezbjednosti Bar od danas je Veselin Magovčević, koji je do sada bio komandant Posebne jedinice policije.

Za komandanta Posebne jedinice policije postavljen je Miodrag Drobac, dosadašnji zamjenik komandanta Protivterorističke jedinice (nekadašnje Specijalne antiterorističke jedinice).

Komandant Jedinice za podršku i logistiku u novoformiranom Sektoru specijalne policije je Dragiša Mugoša koji je do sada obavljao poslove rukovodioca Odjeljenja policije u Centru bezbjednosti Podgorica.

Za načelnika Forenzičkog centra postavljen je prof.dr. Aleksandar Ivanović, koji je u Forenzičkom centru do sada obavljao poslove rukovodioca Grupe za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku i kontrolu kvaliteta. Za zamjenika načelnika Forenzičkog centra, koje je novoformirano radno mjesto, postavljena je Sandra Kovačević koja je do sada bila rukovodilac Grupe za DNK analizu u Forenzičkom centru.

Za v.d. načelnika Odsjeka za međunarodnu operativnu saradnju INTERPOL – EUROPOL – SIRENE postavljen je Dejan Boljević koji je do sada obavljao poslove rukovodioca Grupe za ciljane potrage u ovom Odsjeku.

Kolegijum će i u narednom periodu sagledavati potrebe službe i shodno tome i dalje kadrovske promjene.

Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđena je reorganizacija poslova i zadataka u mnogim segmentima, kao i sistematizacija novih organizacionih jedinica, a sve sa ciljem još efikasnijeg obavljanja policijskih poslova i zadataka, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala. Cilj je da Uprava policije, na što jednostavniji i brži način, uz angažovanje svakog pojedinca na radnim mjestima na kojima može dati svoj maksimum, postiže što bolje rezultate, u skladu sa evropskim standardima kojima naša policija teži i organizaciono i u radu i djelovanju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.