Nikolić: Ustavni sud nastavio diskriminaciju boraca!

1

Ustavni sud Crne Gore, na sjednici od 28. marta 2019. godine, većinom glasova, donio je rješenje kojim se, bez valjanog pravnog osnova, ne prihvata inicijativa Udruženja boraca ratova od 1990. godine Crne Gore za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Crne Gore (“Službeni list RCG”, broj 34/1991), saopštio je Radan Nikolić, prvi čovjek tog Udruženja.

Istim rješenjem odbačen je i zahtjev inicijatora za obustavu primjene osporenog Zakona.

“Kako je jasno da Ustavni sud nije prihvatio inicijativu Udruženja zbog uticaja politike, da mu je trebalo tri mjeseca da zavede doneseno rješenje i dostavi podnosiocu inicijative, te da se Skupština Crne Gore izjašnjavala o inicijativi šest mjeseci poslije donošenja rješenja, pozivamo predsjednika Ustavnog suda Dragoljuba Draškoviće da u javnom interesu podnese neopozivu ostavku. U prilog ovom pozivu su nazakonito, neprofesionalno i nesamostalno postupanje Ustavnog suda u slučaju ukidanja nadoknada majkama sa troje i više djece i poništavanja presude osuđenima za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića.

U postupku po inicijativi Udruženja, Ustavni sud se očigledno rukovodio pravilom NATO demokratije „cilj opravdava sredstvo“ i tako podržao nastavak dugogodišnje diskriminacije Udruženja od strane Vlade Crne Gore i povlašćivanje Vladinog političkog servisa Saveza udruženja boraca NOR i antifašista Crne Gore (SUBNORA) koji je Vlada, s neutemeljenim pozivom na osporeni Zakon, „prepoznala“ kao korisnika državnog budžeta, kaže Nikolić.

U obrazloženju rješenja, Ustavni sud nije pomenuo ključni argument podnosioca inicijative – mišljenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Zaštitnik) koje sadrži: preciznu analizu modela finansiranja boračkih organizacija kao nevladinih udruženja; konstataciju da se zakonskim modelom finansiranja samo jedne od više boračkih organizacija „narušava princip jednakosti i čini diskriminacija prema ostalim organizacijama“; preporuke Ministarstvu finansija kako da se diskriminacija otkloni.

“Pošto Ministarstvo finansija nije uvažilo preporuke Zaštitnika, isti je uputio Udruženje da djelotvornu pravnu zaštitu potraži pred Ustavnim sudom.

Ocjena Ustavnog suda da „sa aspekta diskriminacije nije potrebno ispitivati navode o postojanju diskriminacije“, svjedoči kakva je djelotvornost tog suda i koliko isti uvažava mišljenje Zaštitnika kao institucionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije.

Zbog pouka i podmetanja podnosiocu inicijative u obrazloženju rješenja, podsjećamo sudije Ustavnog suda koji su glasaki da se ne prihvati inicijativa Uduženja: da je osporeni Zakon donesen u vrijeme važenja Ustava SRCG iz 1974. godine; da je udruženju građana na koje se Zakon odnosio, zbog propustanja obaveze preregistracije, 1999. godine prestao rad; da jedinstvo pravnog poretka podrazumijeva međusobnu usklađenost svih pravnih propisa, te da zakon mora biti jasan i precizan da bi se spriječila svaka arbitrarnost i proizvoljnost u njegovom tumačenju i primjeni; da „potonji zakon ukida raniji“ kada na snagu stupi norma čija je sadržina suprotna već postojećoj normi iste pravne snage koja nije izričito ukinuta; da pravna norma mora biti ne samo djelotvorna već i pravedna, rekao je on.

1 Comment
  1. milivoje komentariše

    Radan bio nikakav borac, a sad zastupa borce? Ims li tu neđe para?

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.