Naknada za nelegalizovane objekte 3,5 do 14,2 evra po kvadratu

0

Vlasnici bespravnih objekata koji nijesu podnijeli zahtjev za legalizaciju plaćaće godišnju naknadu za korišćenje zemljišta od 3,55 do 14,2 evra po kvadratu, što će odrediti opštine, piše Pobjeda.

Do sada je, na osnovu podataka prikupljenih od jedinica lokalne samouprave, ukupno obrađeno 29.000 zahtjeva za legalizaciju.

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović, rekao je Pobjedi da je obaveza opština da donesu podzakonska akta kojim će se utvrditi i naplaćivati naknade za korišćenje zemljišta.

“Naknadu će plaćati vlasnici bespravnih objekata koji su evidentirani na ortofoto snimku, a za te objekte nije podnijet zahtjev za legalizaciju i vlasnici bespravnih objekata za koje je donijeto rješenje o odbijanju legalizacije”, objasnio je Čanović.

On je objasnio da visina naknade, koja će se plaćati godišnje, po kvadratu bespravnog objekta iznosi od 0,5 do dva odsto prosječne cijene građenja novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori, koju objavljuje Monstat za godinu koja prethodi godini za koju se naknada utvrđuje.

Čanović je rekao da godišnja naknada može iznositi 3,55 do 14,2 evra po kvadratu, u zavisnosti od visine, načina i kriterijuma plaćanja godišnje naknade koju utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave.

“Prosječna cijena građenja stanova u novogradnji za prošlu godinu iznosi 710 evra po kvadratu, dok je za glavni grad 620, za primorski region 945, za središnji 541, a za sjeverni region 527 evra po kvadratu”, kazao je Čanović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.