Na rad advokata klijenti podnijeli 49 pritužbi

0

U godini za nama klijenti su uložili 49 pritužbi na rad advokata, a one su se najčešće odnosile na određene neurednosti u preduzimanju radnji od strane advokata u određenom postupku, ili zbog eventualnog mimoilaženja u načinu koncepcije prilikom zastupanja advokata i klijenta, kazao je u razgovoru za Dnevne novine predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.

“Jedan manji broj prijava se odnosi na neraščišćene odnose između advokata i klijenta u pogledu nagrade za rad advokata, kada klijenti smatraju da je advokatu pripala nesrazmjerno velika nagrada u odnosu na radnje koje je preduzeo”, naveo je Begović.

Za veliki broj podnešenih prijava karakteristično je to što, kako dodaje, većina na dan podnošenja već bude zastarjela, pa je time disciplinski tužilac je prinuđen da donese rješene kojim se ta prijava odbacuje.

“A sve iz razloga što klijenti podnose prijavu protiv advokata nekoliko godina nakon samog spornog događaja, a apsolutni rok zastarjelosti pokretanja disciplinskog postupka je dvije godine”, ističe Begović.

Kako naglašava, disciplinski tužilac, kao organ koji je nadležan za postupanje po disciplinskim prijavama, često je u neposrednom kontaktu i sa podnosiocem prijave i sa prijavljenim advokatom, jer nastoji da popravi njihove poremećene međusobne odnose, kada je to moguće.

“Tako da u nekim određenim slučajevima on ima i ulogu medijatora, a ne samo pukog, formalnog organa Komore, i praksa je pokazala da je takvo djelovanje disciplinskog tužioca vrlo djelotvorno, jer je na taj način riješen veliki broj nesuglasica između advokata i klijenata”, ističe Begović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.