Kordić: Građani očekuju napredak u reformi vladavine prava i oporavku ekonomije

0

Pred nama je puno posla i intenzivan rad na ostvarivanju napretka u reformi vladavine prava, oporavku ekonomije i nastavku procesa reforme javne uprave, što će u krajnjem dovesti do unapređenja administrativnih kapaciteta institucija na način da efikasno sprovode pravnu tekovinu EU. Opredijeljeni smo da njegujemo dijalog i transparentost samog procesa, kako bi svi društveni akteri bili uključeni i dali doprinos ka postizanju zajedničkog cilja, rekla je glavna pregovaračica sa Evropskom unijom (EU) Zorka Kordić.

Ona je na otvaranju četrnaestog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Crne Gore, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, kazala da je izuzetno važno da organizacije civilnog društva budu nezaobilazan partner Vlade i Skupštine, ne samo u procesu praćenja sprovođenja javnih politika već i u kreiranju.

Sastanak ZKO-a je bio posvećen razmatranju trenutnog statusa u odnosima EU – Crna Gora, uključujući Izvještaj za Crnu Goru 2020, odgovor države na pandemiju Covid 19, kao i stanje civilnog društva u Crnoj Gori.

U radu su, kako je saopšteno, učestvovali i šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, Kristina Oana Popa, zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje i politiku susjedstva EK Barbara Hesus Žimeno, direktorica Politikon mreže Jovana Marović, članica crnogorske delegacije u ZKO Gordana Đurović, predstavnica EK,Tatjana Romon i predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Ana Marigueza.

Kordić je ocijenila da je opredijeljenost Vlade da pregovore vodi po principu transparentnosti i inkluzivnosti, uz ravnopravan i partnerski dijalog s predstavnicima civilnog sektora, koji može značajno doprinijeti kvalitetu javnih politika i ispunjavanju privremenih i završnih mjerila.

„Jasno je da naši građani očekuju od svih relevatnih aktera da zajedno rade na ubrzanju procesa evropske integracije i suštinskim reformama u vladavini prava, ali i dostizanju evropskih standarda u svim javnim politikama, kako bismo što prije postali punopravna članica EU“, istakla je Kordić.

Zajednički konsultativni odbor EU i Crne Gore je konstituisan u oktobru 2012. godine i ima za cilj da omogući organizacijama civilnog društva obje strane da prate napredak Crne Gore ka članstvu u EU, pokreće debatu i daje preporuke nacionalnim i evropskim institucijama.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.