Klinički centar: Nova dijagnostička metoda u Centru za nuklearnu medicinu

0

U Centru za nuklearnu medicinu, Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore, uvedena je nova dijagnostička metoda – Scintigrafija somatostatinskih receptora sa 99m-tehnecijumom obilježenim analogom somatostatina, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore.

“Navedena metoda se široko primjenjuje za detekciju i lokalizaciju primarnog tumora pri sumnji na postojanje neuroendokrinih tumora, procjenu proširenosti bolesti, praćenje odgovora na terapiju kao i za selekciju pacijenata pogodnih za PRRT (terapija radioobilježenim analozima somatostatina)”, pojasnila je načelnica Centra za nuklearnu medicinu, Instituta za onkologiju KCCG Ljiljana Bojić.

Neuroendokrini tumori (NET) pripadaju heterogenoj grupi rijetkih tumora koje karakteriše sposobnost da sintetizuju, preuzimaju i luče razlicite peptide i neuroamine, kao i da imaju pojačanu ekspresiju somatostatinskih receptora i drugih biomarkera na ćelijskoj membrani.

“Zahvaljujući savremenoj SPECT/CT gama kameri kakvu posjeduje naš Centar, moguća je primjena hibridne instrumentacije koja predstavlja kombinaciju jednofotonske emisione kompjuterizovane tomografije sa niskodoznom kompjuterizovanom tomografijom (SPECT/CT). Ovakva kombinacija tehnoloških dostignuća omogućava istovremeni uvid u funkciju i morfologiju organa od interesa i pruža potpunu dijagnostičku informaciju”, istakla je Bojić.

S obzirom na to da su ovi tumori vrlo rijetki i kompleksni, smatra ona, potrebna je saradnja multidisciplinarnih timova u praćenju i liječenju ove grupe tumora, a koji pored specijalista nuklearne medicine uključuju i gastroenterologe, endokrinolologe, hirurge, onkologe, patologe i druge.

Iz Kliničkog su napomenuli da su do sada pacijenti za ovu vrstu dijagnostike upućivani u Centar za nuklearnu medicinu – Kragujevac.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.