Ivanović brine za komite, a zaboravlja na djevojčicu koju je udario automobilom!

2

Poslanik Demokratske partije socijalista Petar Ivanović prvi je reagovao nakon što su komite nasrnule na službeno vozilo u kojem se nalazila kćerka premijera Zdravka Krivokapića. Ivanović je zavapio “zgrožen” zbog građana koji su navodno povrijeđeni, a zaboravio je kada je oslobođen za udes koji je navodno izazvala djevojčica. “Brigom” o građanima on očigledno pokušava da skrene pažnju javnosti sa skidanja imuniteta zbog Abu Dabi fonda.

“A što je sa suzama đece povrijeđenih? Da li njihove suze manje bole? Djela, a ne riječi”, poručio je na Tviteru Ivanović.

Prije te objave, Ivanović je istakao da se premijer Krivokapić u svojim javnim istupima često obraćao građanima riječima “poštovani narode”.

“Danas smo na djelu vidjeli kako izgleda poštovanje naroda. Da li u CG postoje dva naroda: jedan kojeg treba zgaziti i drugi koji uživa status štićenih lica. Djela, a ne riječi”, dodao je nekadašnji ministar.

Ivanović se sada prvi oglasio, a  zaboravio je na presudu koja je tada zaprepastila crnogorsku javnost.

Pitamo gospodina Ivanovića šta je sa djetetom koje je po odluci suda “nasrnulo” na njegov automobil.

Sjeća li se nekadašnji ministar, kako je bilo roditeljima djeteta koje je sud okrivio za njegov udes.

Podsjetimo. su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Go­ran Đu­ko­vić oslo­bo­dio je biv­šeg mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de Pe­tra Ivano­vi­ća op­tu­žbe da je u ok­to­bru 2010. go­di­ne auto­mo­bi­lom uda­rio dje­voj­či­cu A.B., ko­ja je ta­da za­do­bi­la lak­še tje­le­sne po­vre­de. Su­di­ja Đu­ko­vić je sa­op­štio tu pre­su­du od­mah na­kon što su okri­vlje­ni, nje­gov bra­ni­lac i tu­ži­lac iz­ni­je­li za­vr­šne ri­je­či.

Pod­sje­tio je da je tim vje­šta­ka sa Ma­šin­skog fa­kul­te­ta utvr­dio da biv­ši mi­ni­star ni­je uda­rio dje­voj­či­cu autom, već da je ona sa­ma na­tr­ča­la na par­ki­ra­no vo­zi­lo.

Čeka se skidanje imuniteta Petru Ivanoviću

Dok čeka skidanje imuniteta, Ivanović koristi svaku priliku, prikriven brigom za građane, da skrene pažnju javnosti sa tog pitanja.

Specijalno državno tužilaštvo uputilo je Skupštini Crne Gore još u februaru  zahtjev za skidanje imuniteta poslaniku  Ivanoviću zbog, kako je navedeno, krivičnog gonjenja.

U zahtjevu upućenom Skupštini navodi se da prikupljeni dokazi i podaci upućuju na osnovanu sumnju da je Ivanović, kao ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja u Vladi Crne Gore, to svojstvo zloupotrijebio prilikom raspolaganja i dodjele krajnjim korisnicima sredstava iz Ugovora o kreditu (zajam),  između Fonda za razvoj ABU Dabija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Crne Gore.

2 Comments
  1. Ja komentariše

    Jebaće ti se majka lopurdo kad tad,

    18
    1. Prle komentariše

      Koji je ovo kleptoman!

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.