Fakultet za sport Bjelici plaćao od čitulja do ljekova i odmora za dvoje

2

Služba za internu reviziju Univerziteta Crne Gore utvrdila je više krupnih nepravilnosti u radu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje tokom 2011. i 2012. godine, kada je na čelu ustanove bio aktuelni predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica, a sa računa fakulteta, između ostalog, plaćane su čitulje i pomeni, četinari i bodljikava žica, kutija za alat, ljekovi, ali i dnevni boravci za dvoje u hotelu u Danilovgradu.

Javnosti do danas nije poznato kako se Upravni odbor 2014, u vrijeme kad je Bjelica postao predsjednik tog tijela, odredio prema tom revizorskom izvještaju. „Vijesti“ su u posjedu više računa, na osnovu kojih se zaključuje da je novac fakulteta korišten u privatne svrhe. Računi imaju faksimil Fakulteta za sport, a većina i Bjeličin potpis.

Bjelica nije odgovorio na pitanja „Vijesti“ upućena preko PR službe Rektorata UCG, ali i na zvaničnu imejl adresu Upravnog odbora.

Tako je javnost ostala uskraćena, između ostalog, i za odgovore na pitanja da li je revizorski izvještaj i u kojoj formi usvojen, da li je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje poštovao preporuke revizorke Sonje Raičević, te da li profesor Bjelica smatra da ga je ranije rukovođenje tom ustanovom preporučilo za čelnu poziciju na UCG, koji se dominantno finansira iz državnog budžeta, odnosno novcem građana.

Redakcija nije dobila odgovor ni na pitanje da li su troškovi, a za koje postoje računi kao dokazi, vrijedni ugleda fakulteta i Univerziteta Crne Gore.

Čitulje, pomeni, kutija za alat, noćenja i dnevni boravci

Prema dokumentaciji do koje su „Vijesti“ došle, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je u periodu od marta do sredine septembra dnevnim novinama uplatio ukupno 385 eura za čitulje i pomene.

Čitulja je u jednom dnevnom listu plaćena 46 eura 6. marta, pomen 15 eura 24. marta, dok je u drugom mediju plaćen pomen od 36 eura 10. marta.

Prema dokumentaciji, sa računa fakulteta plaćeni su čitulje u dnevnim novinama i 6. septembra (110 eura), te 7. septembra 275 eura.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje kupio je 16. jula 2012 16 četinara, koji se koriste za živu ogradu, i to za 416 eura, te bodljikavu žicu za ogradu, vrijednu 113 eura (220 metara).

Bjeličin račun za mobilni telefon u decembru 2011. iznosio je 196 eura, a platio ga je fakultet.

Ta ustanova je trgovala i kutiju za alat, vrijednu 2,60 eura, lijek u apoteci od 5,56 eura, na pumpi u blizini Nikšića trgovani su grisini za 6,85 eura.

„Vijesti“ su u posjedu i računa iz jednog hotela u Danilovgradu, prema kojem je dnevni boravak za dvoje plaćen 25 eura, 6. jula 2012. U istom hotelu plaćeno je i noćenje od 29 eura, 20 dana kasnije – 29. jula.

Redakcija nije dobila komentar na pitanja u vezi sa čituljama i pomenima, koje je fakultet platio, baš kao ni o dnevnom boravku za dvije osobe i noćenju u danilovgradskom hotelu i skoro 200 eura telefonskog računa.

Nje odgovoreno ni na pitanje gdje je zasađeno 16 komada četinara koje je fakultet tada trgovao, a gdje je postavljena bodljikava žica za ogradu, te koji alat na fakultetu odlažu u kutiju za alat.

Honorari na usmeni zahtjev dekana, veće dnevnice…

Kontrolišući poslovanje Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, revizorka Sonja Raičević utvrdila je da su veće dnevnice isplaćivane za putovanja u Sloveniju, Banjaluku, Tuzlu i Skoplje, a o čemu su „Vijesti“ i tada izvještavale.

Raičevićeva je preporučila obračun dnevnica u skladu sa tada važećom Uredbom o naknadi troškova državnih službenicima i namještenicima.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno i da se nijesu donosile odluke na osnovu kojih se može utvrditi da li su naknade spoljnim saradnicima isplaćivane prije, ili poslije održanih vježbi i časova. Utvrđeno je i da su saradnici primani mimo internog oglasa Univerziteta Crne Gore, a zaključivani su ugovori, pema kojima se saradnicima isplaćuje honorar.

„Veći iznos honorara, u odnosu na obračunske liste Univerziteta isplaćen je za sedam saradnika“, stoji u u izvještaju.

Revizijom je zamjereno i to što je računovođa radio obračune na osnovu usmenog zahtjeva dekana Bjelice.

U reviziji se još napominje da je učešće javnih nabavki neposrednim sporazumom veće za više od 60 procenata u odnosu na tadašnji zakonski limit. Slične primjedbe revizorka Raičević je iznijela i u izvještaju za 2011. godinu, kada su takođe isplaćivane veće dnevnice.

Tada je, recimo, utvrđeno da su otvorena dva putna naloga za službeno putovanje u Albaniju, i isplaćeno 177 eura, a po važećoj uredbi dnevnica za putovanje u tu zemlju iznosila je 40 eura.

2 Comments
  1. Serdar komentariše

    Dnevni boravci za dvoje u hotelu, pa ovi iz bivse vlasti i rokaju o trosku gradjana.

  2. Pustahija komentariše

    Romski i sadašnji. Treba pitati ove Uraše. Jesu li i oni nekada putovali na neki skup? Tipa Rajka Glušica, Tanja Bečanović, Šerbica Rastoder? Da li je Rajka štampala knjige, pa još sjede u štampariji, a u biografiji su odavno objavljene. Očito da se nije, ali ih jeste prikazala kao da su štampane. Da li pojedini primaju više plata, dok drugi čame na Zavodu za zapošljavanje?

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.