DPS: Odbornici da budu u rangu državnih funkcionera

0

Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) predložili su izmjene Zakona o sprječavanju korupcije kojima se predviđa izuzimanje odbornika od primjene ograničenja u vršenju javnih funkcija u javnim preduzećima i ustanovama.
Zakonske izmjene su predložili Daliborka Pejović, Petar Ivanović, Momčilo Martinović, Marta Šćepanović na osnovu inicijative Zajednice opština.
Zakonom o sprječavanju korupcije funkcija odbornika je svrstana u rang najviših državnih – predsjednika države, predsjednika i članova Vlade, sudija Ustavnog suda i poslanika.
“Odbornik ne može vršiti, ni bez naknade, bilo koju drugu javnu funkciju, uključujući i članstvo u organu upravljanja, nadzornom organu javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u kojima je država , odnosno opština vlasnik”, kaže se u obrazloženju.
Svrstavanje odbornika u rang najviših državnih funkcija i sa tim ograničavanje za vršenje više javnih funkcija pokazalo se, kako se navodi, kao veliki problem u praksi, posebno ako se ima u vidu veličina i broj stanovnika pojedinih opština.
„To je dovelo u pitanje mogućnost da se sačini kvalitetna lista odbornika sa stručnim i prepoznatljivim kandidatima, koji mogu kvalitetno reprezentovati građane u Skupštini opštine , kao mjestu gdje se donose najznačajnije odluke za lokalno stanovnistvo“, kaže se u zakonskim izmjenama.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.