Damjanović: Nedonošenje budžeta jedan od razloga za prestanak mandata Vladi

0

Vlada Crne Gore u decembru 2020. godine donijela je odluku da neće praviti Nacrt budžeta za narednu godinu, te da će se do marta 2021. ići sa mjerom privremenog finansiranja. U razgovoru za Standard, bivši poslanik u Skupštini Crne Gore Aleksandar Damjanović, podsjetio je na ustavnu odredbu da je jedan od razloga za prestanak mandata Vladi i nedonošenje budžeta do 31. marta tekuće budžetske godine.

”Sistemski Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je predvidio mehanizam privremenog finansiranja ukoliko se ne donese godišnji zakon o budžetu, što je sada slučaj. Takođe, sistemski Zakon ne propisuje rok koliko dugo i do kada može da traje privremeno finansiranje, što teoretski znači da se tokom godine i ne mora donijeti budžet, što jeste zakonski nedostatak, i što naravno, ako bi se desilo ne bi bilo dobro”, kazao je Damjanović.

Objasnio je da bi optimalan rok za donošenje budžeta za tekuću godinu bio početak drugog kvartala, kako bi se uz budžet planirale i ostale ekonomske politike, sa ciljem uravnoteženog i redovnog servisiranja mnogobrojnih budžetskih obaveza.

”Imajući u vidu da su posljedice pandemije imale uticaj na prošlogodisnji budžet i determinisale njegov iznos i raspodjelu u 2020. godini, jasno je da je mjesečno finansiranje u vidu jedne 12-ine prosječne potrošnje iz 2020. na duži rok neadekvatno ekonomskim tokovima za tekuću godinu, očekivano je da Vlada brzo pripremi i predloži Budžet i da u dogovoru sa Skupštinom, uz eventualno amandmansko djelovanje, Budžet bude i donesen”, rekao je on.

Damjanović ističe da bi svaka politizacija tog pitanja nanijela ozbiljne štete ionako uzdrmanoj crnogorskoj ekonomiji, pred kojom predstoji dug put oporavka, a dobro upravljanje javnom finansijima je, zbog veličine i uticaja javnog sektora u Crnoj Gori, ključni segment tog oporavka.

”Podsjetio bih i na ustavnu odredbu da je jedan od razloga za prestanak mandata Vladi i nedonošenje budžeta do 31. marta tekuće budžetske godine, što je izuzetno važna politička činjenica koja treba biti uzeta u obzir u kontekstu pripreme i predlaganja budžeta”, zaključio je Damjanović u razgovoru za Standard.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.