Da li je korona kriva ili su u pitanju stare navike: Kod kardiologa čeka 200 pacijenata

0

Na liječenje kardiovaskularnih oboljenja i operacije srca u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) čeka 200 pacijenata, pokazuje najnovija lista o zakazanim pregledima u toj ustanovi.

U Centru za kardiohirurgiju na operacije trenutno čeka 35 pacijenata, dok na ostalih sedam medicinskih procedura na Klinici za bolesti srca čeka oko 170 obolje lih.

Prema listi čekanja Kliničkog centra na klinikama za ortopediju i traumatologiju, za očne bolesti i klinici za onkologiju nema pacijenata koji nijesu pregledani ili operisani.

U izvještaju o radu Ministarstva zdravlja za prošlu godinu, navodi se da se 3.338 pacijenata i građana žalilo na liječenje u zdravstvenim ustanovama, od čega najveći broj na Klinički centar.

Od uvođenja jedinstvene platforme za centralno zakazivanje, broj prigovora na vrijeme čekanja na specijalističke preglede u poslednjem kvartalu 2019. godine pao je za 70 odsto u Kliničkom centru u odnoeu na drugi kvartal iste godine prije uvođenja jedinstvene platforme.

Podaci govore da se 83 odsto specijalističkih pregleda u opštim bolnicama može obaviti u roku od mjesec dana, dok je taj procenat u Kliničkom centru 61 odsto, a u Opštoj bolnici Berane taj procenat je 98 odsto.

Komisije za eksternu kontrolu kvaliteta vršile su u prethodnom periodu stručni nadzor nad radom medicinskog osoblja na osnovu prigovora pojedinaca ili na inicijativu samog Ministarstva zdravlja u svim situacijama kada je postojala sumnja na nesavjesno liječenje i nepoštovanje protokola, kao i neetično postupanje.

Sprovedene su tri eksterne kontrole kvaliteta u opštim bolnicama i Kliničkom centru Crne Gore.

“U jednom slučaju direktor zdravstvene ustanove pokrenuo je disciplinski postupak protiv ljekara. U 11 slučajeva Ministarstvo zdravlja je uputilo zdravstvenim ustanovama da se izjasne komisije za kontrolu kvaliteta i dva akta Upravi za inspekcijske poslove da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti. Samo u pet slučajeva Ministarstvo zdravlja je uputilo urgenciju zdravstvenim ustanovama jer u roku nijesu odgovorile na traženi zahtjev pacijenta, odnosno Ministarstva zdravlja”, navodi se u izvještaju.

Iz Ministarstva navode da je zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama i tom resoru podnijet ukupno 3.481 prigovor pacijenata, od čega je 3.338 pritužbi u zdravstvenim ustanovama, a 143 Ministarstvu zdravlja.

Najveći broj prigovora se odnosio na Klinički centar, Opštu bolnicu Berane i DZ Podgorica. Svaki prigovor je razmotren u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata.

Prigovora na rad nije bilo za Dom zdravlja Mojkovac, Dom zdravlja Rožaje, Specijalnu bolnicu za plućne bolesti „Brezovik” i Zavod za transfuziju krvi.

“Najveći broj pritužbi građani iznesu putem telefona i najveći dio se na dnevnoj osnovi rješava. Podnošenje prigovora pokazuje da su pacijenti upoznati sa sopstvenim pravima kroz institut Zaštitnika prava pacijenata, kao i da se povećava povjerenje u institucije sistema”, navode iz ministarstva.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.