Budva: Zatvaraju se igrališta, teretane na otvorenom, šetališta

0

Opštinski Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Budva, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao gradonačelnik Marko Carević, a na osnovu preporuka IZJCG i Ministarstva zdravlja je donio sledeće zaključke i preventivne mjere:

 • Od ponedeljka 15. feburara zatvaraju se igrališta i teretane na otvorenom prostoru na teritoriji opštine Budva.

Za izvršavanje ove mjere je zadužena i odgovorna Komunalna policija Budva.

U slučaju potrebe Komunalnoj policiji će asistirati i pomagati pripadnici CB Budva i Službe zaštite i spašavanja Budva.

 • Na osnovu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za spriječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i spriječavanje prenošenja novog koronavirusa koju je donijelo Ministarstvo zdravlja i Preporuka IZJCG, u cilju efikasnije zaštite zdravlja građana i sprečavanja prenošenja virusa, opštinski Tim donosi naredbu o zabrani korišćenja svih šetališta na teritoriji Opštine Budva (Jaz, Budva, Bečići, Rafailovići, Miločer, Sveti Stefan, Pržno, Petrovac, Buljarica); svih plaža, trgova, parkova i javnih površina pogodnih za okupljanja koje se nalaze na teritoriji ove opštine kao i platoa ispred Starog grada.

Opštinski Tim je donio odluku da na prostoru Starog grada mogu boraviti samo vlasnici objekata i oni koji žive i rade na ovom lokalitetu, u skladu sa izdatim naredbama nadležnih državnih organa. Zadužuje se Komunalna policija da vrši kontrolu poštovanja izdatih zabrana korišćenja u saradnji sa Centrom bezbjednosti Budva. Svi koji prekrše izdate naredbe biće procesuirani shodno propisanim zakonskim sankcijama.

 • Zadužuje se Služba zaštite i spašavanja Opštine Budva da vrši redovnu dezinfekciju svih objekata javnih ustanova na teritoriji opštine kao i javnih površina, stambenih ulaza, ulica, parkinga i drugih površina u cilju suzbijanja širenja novog korona virusa u cilju zaštite zdravlja građana.
 • Pripadnici Službe zaštite i spašavanja se stavljaju na raspolaganje Patronažnoj službi JZU Dom zdravlja u cilju bržeg i efikasnijeg djelovanja i pružanja pomoći COVID pacijentima koji se nalaze na kućnom liječenju.
 • Obaveza svih stanovnika Budve je nošenje zaštitne maske na javnim površinama, a kontrolu i poštovanje će sprovoditi pripadnici Komunalne policije.
 • Sva službena vozila Opštine Budva, javnih ustanova i lokalnih preduzeća stavljaju se na raspolaganje opštinskom Timu za zaštitu i spašavanje za potrebe dopremanja hrane, ljekova i drugih potrepština građanima Budva kojima je pomoć potrebna.
 •  Pozivaju se privredni subjekti koji posluju u vrijeme važenja privremenih mjera da se striktno pridržavaju izdatih naredbi i poštuju higijenske, zdravstvene i druge uslove.
 • U cilju smanjenja gužvi u objektima gdje se vrše pekarske djelatnosti preporučuje se da se roba izdaje putem šaltera kako bi se izbjeglo zadržavanje u samim objektima i time održala preporučena socijalna distanca.
 • Pozivaju se trgovinski objekti koji se bave prodajom prehrambene i mješovite robe, finansijske institucije, apoteke, subjekti koji se bave poštanskom djelatnošću i drugi, da prilagode radno vrijeme novonastaloj situaciji i da strogo poštuju preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore o propisanoj socijalnoj distanci za korisnike usluga. Takođe se pozivaju da poštuju i druge propisane mjere kojima se obezbijeđuje veća sigurnost i bezbjednost zaposlenih i kupaca i time dodatno obezbijede poštovanje socijalne distance i sprečavanje širenja koronavirusa.
 • Zadužuje se CB Budva da osnovu dobijenih spiskova lica koji su pozitivni na COVID-19, od strane zdravstveno-sanitarne inspekcije i drugih nadležnih državnih organa vršri kontrolu poštovanja izrečenih mjera, kao i u slučaja kršenja istih preduzmu sve zakonske mjere u cilju sankcionisanja neodgovornih građana.
 • Zadužuje se CB Budva da u situacijama kada drugi nadležni državni organi ne mogu pronaći ili stupiti u kontakt sa licima koji su COVID pozitivni ili im je izrečena mjera samoizolacije, preduzmu radnje kako bi se ista pronašla i procesuirala u skladu sa zakonskim nadležnostima.
 • Svi državni, opštinski organi i službe su u obavezi da uspostave maksimalni stepen koordinacije i saradnje u svojim aktivnostima u cilju sprovođenja predloženih mjera za sprečavanje daljnjeg širenja epidemije koronavirusa.
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.