BORBA saznaje: Uhapšen bivši direktor CKB banke zbog pronevjere 3 miliona evra, potraga za još pet lica!

7

Biv­ši di­rek­to­r bek ofi­sa Cr­no­gor­ske ko­mer­ci­jal­ne ban­ke Mir­ko Vu­či­ni­ć uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u malverzacijama teškim preko 3 miliona evra, saznaje BORBA.

Kako nam je potvrđeno, njega je prijavila OTP banka koja je kupila CKB banku.

Uvidom u dokumentaciju poslovanja, utvrđeno je da je Vu­či­nić povezan, sa još najmanje pet lica, sa nestankom 3 miliona evra.

Na­kon što su vla­sni­štvo ban­ke pre­u­ze­li Ma­đa­ri po­ku­ša­li su da se do­go­vo­re sa Vu­či­ni­ćem da na­mi­ri šte­tu, ali do to­ga ni­je do­šlo.

Ma­njak od oko 3 mi­li­o­na evra utvr­đen je na­knad­nom kon­tro­lom po­slo­va­nja i kon­sta­to­va­no je da je u tom tre­nut­ku CKB ban­ka ima­la vi­še od mi­li­jar­du i sto evra pla­si­ra­nih kre­di­ta.

Specijalno tužilaštvo je izuzelo obim­nu do­ku­men­ta­ci­ji ko­ja je bila u posjedu Vučinića.
Tužilaštvo provjerava i pisane procedure korespodnecije između zaposlenih, koje nijesu postojale do 2010.godine. Utvrđeno je da ih je upravo on uveo kada je imenovan za di­rek­to­ra bek ofi­sa.

7 Comments
 1. razmisljanje komentariše

  Jesu ovo one pare što je Katnić pominjao Vijestima?:D

 2. Toni komentariše

  A bivši direktor CKB-a u Nikšiću?

 3. Vlado komentariše

  Znaci Katnic krenuo na drugu familiju???

 4. Ivi komentariše

  To, nagazite lopove iz Vijesti!

 5. Stracimir I komentariše

  Kako ih je ovaj doktor odrao. Sa majkom u šemu ona racunovodstvo on It ili tako nesto.godinama davao sam sebi bespovratne kredite haha. Dospjece 2050 ta i sl. Ni pola nijesu skontali šta ih je zeznuo.dzaba im 100 ine kontrolora i spijuna

 6. Sity kvart komentariše

  RADI LI SE IŠTA ILI SE SAMO KRADE

  OVAJ SISTEM DPS-A JE SUPER

 7. RANKO komentariše

  Oni nisu krali , nego su se po novom kriterijumu samo snašli. To su Mađari trebali da znaju prije nego li su prijavili štetu. Po našim zakonima tu nema ni udaljene sumnje za bilo kakvo krivično djelo , čak štaviše gospodin bi u najmanju ruku trebao da bude obeštećen zbog klevete i postavljen za izvršnog direktora. Po kriterijumima prošle vlade bio bi imenovan najmanje za ministra finansija i socijalnog staranja.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.