20. 10. 2018. - 0:33

FLEŠ

Borba saznaje: U spuškom zatvoru robija 96 ubica!

Među osuđenim licima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Spuž nalazi se 96 osuđenih lica, koji kaznu zatvora izdržavaju zbog ubistava, saopšteno je Borbi iz ministarstva pravde Crne Gore. Ta lica služe kaznu do 40 godina. Na izdržavanju maksimalne zatvorske kazne od 40 godina nalaze se četiri lica.
Među licima koja izdržavaju pomenute kazne su Sa­ša Bo­re­ta, Lju­bo Bi­go­vić, Mi­lan Šće­kić i Lju­bo Vu­ja­di­no­vić, koji su osu­đe­ni na po 30 go­di­na za ubi­stvo po­li­cij­skog in­spek­to­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća. Na tom spisku je i Ivan Vra­čar, osu­đen na 17 go­di­na za ubi­stvo Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca iz Ko­to­ra, Mi­ha­i­lo Gr­gu­ro­vić, osu­đen na 15 go­di­na za ubi­stvo Oli­ve­ra Hu­te­ra, i Šće­pan Bu­jić, osu­đen na 20 go­di­na za­tvo­ra zbog ubi­stva bra­će Go­ja­ča­nin u Ba­ru. U pomenutu grupu zatvorenika je Želj­ko Pi­šti­njat iz Ze­le­ni­ke, ko­ji je u tom mje­stu usmr­tio brač­ni par Ni­ko­lu i Ma­ri­ju Ra­še, za šta je osu­đen na 30 go­di­na za­tvo­ra, kao i Ce­ti­nja­nin Mar­ko Ma­ša­no­vić, ko­ji je osu­đen na 14 go­di­na za­tvo­ra zbog ubi­stva svog uja­ka Mir­ka Usko­ko­vi­ća. U pomenutu kategoriju spada i Stan­ko T. Ba­ni­će­vić, ko­ji je osu­đen na 17 go­di­na za­tvo­ra zbog ubi­stva Bo­ža Den­di­ća i ra­nja­va­nja nje­go­vog bra­ta Ni­ko­le i Bo­ri­sa Dra­ško­vi­ća. Mar­ko Sa­vić je osu­đen na 19 go­di­na zbog ubi­stva Mi­lo­ra­da Mi­ja­no­vi­ća, dok je Živ­ko Va­si­lje­vić, osu­đen na 18 go­di­na zbog ubi­stva ru­skog tu­ri­ste Ser­ge­ja Smir­no­va.
Robija i 11 žena
U spuškom zatvoru se na izdržavanje kazne nalazi i 11 žena, od kojih jedna izdržava zatvorsku kaznu od 11 godina, zbog ubistva. Kako nam je rečeno, riječ je o Selmi Ajkunić, koja pomenutu kaznu izdržava zbog ubistva Radomira Pavićevića u Baru. Među ženama koje su u spuškom zatvoru je i pet povratklica u vršenju krivičnih djela. Između ostalih, dvije zatvorenice izdržavaju kaznu zatvora zbog krađa, a jedna je na izdržavanju kazne zatvora zbog krivičnog djela prevara.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *