Atlas grupa: Žugić učestvovao u pljački 20 miliona evra!

1

Advokatski tim predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića predao je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv guvernera Centralne banke Radoja Žugića i bivše privremene upravnice u Atlas banci Tanje Terić zbog toga što su suprotno zakonu, tokom moratorijuma, umanjili depozite i dozvolili da se unutar banke vrše plaćanja, čime su depoziti umanjeni za iznos od 21,8 miliona evra, navode iz Atlas grupe.

“Postoje osnovi sumnje da su Žugić i Terić izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz čl. 416 Krivičnog zakona, dok su više NN lica izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja pomaganjem iz čl. 416 Krivičnog zakona Crne Gore”, piše u krivičnoj prijavi, koju je predao advokat Zdravko Đukanović.

On se poziva na član 125 Zakona o bankama Crne Gore, kojim jne propisano da Centralna banka može, na predlog privremenog upravnika, izdati i nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza banke pod privremenom upravom (moratorijum), na period do 90 dana, sa mogućnošću produženja do 90 dana.

U toku trajanja moratorijuma privremeni upravnik obustavlja sva plaćanja, izuzev plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja povjerilaca banke, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banke.

Izuzetno od stava 5 ovog člana, Centralna banka može tokom trajanja moratorijuma, na predlog privremenog upravnika, odobriti isplatu depozita, do visine garantovanih depozita samo licima koja imaju pravo na isplatu garantovanih depozita, u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita depozita.

U toku trajanja moratorijuma svi postupci koji se vode protiv banke i privremenog upravnika, a koji proizilaze iz poslovanja banke, privremeno se prekidaju, imovina banke ne može biti predmet izvršenja, a banka ne može preuzimati nove obaveze, osim obaveza prema Vladi Crne Gore, Centralnoj banci i Fondu za zaštitu depozita.

”Iako je zakon propisao da se u toku moratorijuma obustave sva plaćanja, privremena upravnica Tanja Terić je, suprotno zakonu umanjila depozite i dozvolila da se unutar banke vrše plaćanja, čime su depoziti umanjeni za iznos od 21,8 miliona evra. Žugić je kao guverner CBCG i lice koje je odgovorno za kontrolu zakonitosti rada Atlas banke i privremene uprave uvedene u Atlas banku, doprinio svojim nečinjenjem da se depoziti ove banke umanje za 21,8 miliona evra. Terić je, uz pomoć više drugih NN lica, prekoračenjem svojih ovlašćenja i suprotno članu 125 stav 5 Zakona o bankama, u toku trajanja moratorijuma omogućila da se zatvore krediti nekih od klijenata Atlas banke. To se činilo depozitima drugih klijenata, i na taj način je dozvolila da se vrše transakcije unutar banke”, ukazuje Đukanović.

On dodaje da je to suprotno Zakonu o bankama, članu 125 stav 5, pa je NN licima na štetu drugih deponenata zatvaran kredit, depozitima drugih klijenata banke, koji su stavljeni u nepovoljniji položaj.

“Imovina banke i depoziti banke smanjeni su za 21,8 miliona evra. Imovinsko pravni zahtjev za višemilionsku štetu podnosioca krivične prijave opredijelićemo precizno nakon sprovedenih vještačenja”, rekao je Đukanović.

1 Comment
  1. Vasilije komentariše

    Nekada davno poslije Oktobarskebrevolucije je iz Lenjingrada (Petrograd današnji) mala radio stanica emitovala program od kojeg je drhtao zapad. Danas od portala IN4s i Borba drhti Milogorija!

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.