Advokati za porez duguju 3,3 miliona evra

0

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša u intervjuu portalu CdM kaže da advokati za porez duguju 3,3 miliona evra. Naglašava da je primjenom Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, Poreska uprava do sada prihodovala 50 milion evra zaostalog poreskog duga.

“Prema analizi izvršenoj na kraju 2018. godine ukupni dospjeli poreski dug iznosi 397.418.265 evra. S obzirom na to da je na kraju 2015. godine dospjeli poreski dug iznosio 587.688.851 evra, to je isti u protekle tri godine smanjen za preko 190 miliona evra.

Smanjenje dospjelog poreskog duga rezultat je brojnih aktivnosti, poput naplate obaveza kroz reprogram, pomijeranja roka dospijeća reprogramiranih obaveza u zavisnosti od vremenskog roka na koji su iste reprogramirane, isknjižavanja obaveza preduzeća kod kojih je stečaj okončan likvidacijom, te preduzimanja mjera i mehanizama prinudne naplate predviđenih Planom za upravljanje poreskim dugom i jačanje mjera naplate.

Kada je u pitanju struktura dospjelog poreskog duga, najveći dio dospjelih neizmirenih obaveza odnosi se na obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, i to više od 40 procenata. Međutim, važno je pomenuti da je po ovom osnovu u proteklih godinu dana zabilježeno značajno smanjenje dospjelog poreskog duga, što ukazuje da napori Poreske uprave i ostalih službi da se unaprijedi poreska disiplina na tržištu rada postepeno daju rezultate.

Imajući u vidu da se preko 200 miliona evra duga odnosi na poreske obveznike koji se prema kriterijumima Ministarstva finansija smatraju aktivnim, to Poreska uprava ulaže maksimalne napore da od istih naplati najveći dio poreskih potraživanja.

S druge strane, jedan značajan dio poreskog duga pripada poreskim obveznicima koji čak i više desetina godina ne obavljaju djelatnost i ne stiču nikakve prihode, te mogućnost naplate potraživanja od ove kategorije gotovo da ne postoji”, rekao je on.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.