Advokat Nikola Bulatović: Sudiji Suzani Mugoši ukinuto više od deset sudskih odluka u jednom predmetu!

Advokat Nikola Bulatović: Sudiji Suzani Mugoši ukinuto više od deset sudskih odluka u jednom predmetu!

Na današnjem glavnom pretresu sudija Suzana Mugoša je saopštila da mi je poziv za pretres uredno uručen i to putem mejla. Pod punom moralnom, materijalnom, krivičnom i profesionalnom odgovornošću, tvrdim da to nije tačno i da mi nikakav mejl nije stigao, tvrdi advokat Nikola Bulatović, zastupnik Andrije Mandića, u predmetu “državni udar”.

On u pritužbi i prijavi protiv sudije Suzane Mugoše, koju je danas podnio Sudskom savjetu i predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, navodi da “istine radi, nakon što sam obaviješten da je sudija Mugoša na današnjem pretresu rekla da sam uredno obaviješten o održavanju tog pretresa, obavijestio me je i advokat Đorđe Bulatović, da je toga jutra vidio, da je, juče kasno posle podne, putem mejla, stigao poziv za taj glavni pretres na njegovu mejl adresu”.

“A da pojasnim, Đorđe Bulatović me zamjenjivao na prethodnom pretresu. Advokat Bulatović me samo zamjenjivao tog dana i ništa više. On nije ovlašćen da prima pozive niti zakon to predviđa. Nejasno je i zašto nije meni na taj način poslat pozov, gdje je taj rok od osam dana od uručenja poziva. Kod živog branioca, poziv se šalje nekome ko ga je zamjenjivao i to sudija Mugoša naziva urednom dostavom?!, kaže Bulatović u prijavi.

Napominje da, po odredbi člana 202, stav 4, ZKP-a prema licu koje je obaviješteno putem mejla ne mogu nastupiti štetne posledice propisane tim zakonom.

“Pa, kako sam ja to, uredno obaviješten. Na kraju, želim da vas podsjetim i na sledeće: Samo u tom predmetu (Ks. br. 14/17), sudiji Suzani Mugoši je od Apelacionog suda ukinuto više od deset sudskih odluka. I to samo u jednom predmetu. A pokretali ste postupke, protiv drugih sudija zbog tolikog broja ukinutih odluka, u toku jedne kalendarske godine?!!”, poručio je advokat Nikola Bulatović.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *