Zapalite baklje slobode: Za člana borda direktora Održavanja željezničkih voznih sredstava predložen otac Ivana Vukovića

0

Za člana borda direktora Održavanja željezničkih voznih sredstava predložen je Milorad Vuković, otac aktuelnog gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića.

On je smijenjen u martu prošle godine, a sad je predložen u ime DPS-a nakon promjene vlasti bez izbora. On predstavlja samo još jedan od spornih kadrova u novoj vladi Dritana Abazovića.

Vuković je bio direktor Održavanja željezničkih voznih sredstava već tri mandata. Minus koji je tokom njegovog mandata evidentiran u Održavanju iznosi 5,92 miliona evra.

Nezavisni revizor je OŽVS-u za 2020. godinu dao mišljenje sa rezervom.

– Društvo je za godinu koja se završava, na dan 31. decembar 2019. godine, iskazalo knjigovodstvenu vrijednost nekretnina postrojenja i opreme u iznosu od 16,5 miliona eura, u okviru kojih je iskazalo nekretnine, zemljište u iznosu od 11,4 miliona, građevinske objekte u iznosu od 3,8 miliona. Na osnovu dokumentacije koja nam je prezentovana nismo bili u mogućnosti da u materijalno značajnom iznosu usaglasimo registar osnovnih sredstava Društva sa vlasničkim listovima, odnosno podacima iz katastarske evidencije Uprave za nekretnine Crne Gore o upisanom pravu svojine na određenim nekretninama. Za imovinu koju Društvo koristi u kontinuitetu za obavljanje osnovne djelatnosti, a za koju nema upisano odgovarajuće vlasništvo, Društvo nije izvršilo nikakva rezervisanja za moguće štete ili gubitke – navedeno je u izvještaju revizora za 2020. godinu.

Osim Vukovića, za članove borda predloženi su Darinka Mijović, Ljiljana Jokić i Danilo Bojović. Njihov izbor u četvrtak ili petak treba da izglasa Vlada na redovnoj sjednici.

Vuković nije jedini bivši izvršni direktor koji se vraća u preduzeće, iz kojega je smijenjen, na poziciju člana borda direktora. Takav slučaj je i sa Ljubišom Ćurčićem, funkcionerom DPS-a iz Pljevalja iako je njega smijenila vlada Duška Markovića, konkretnije, vlada DPS-a.

Ćurčić je bio potpredsjednik Opštine Pljevlja tri godine, potom je prešao u ŽICG, gdje je bio izvršni direktor malo preko dvije godine. Nakon smjene zaposlio se u Rudniku uglja, prije nego što je promijenjena uprava u toj kompaniji.

Ćurčića je sa pozicije izvršnog direktora smijenio bord na čijem čelu je bio Safet Kalač (BS). On je tada došao u sukob sa bordom direktora. Razmirice između Ćurčića i borda direktora, prema pisanju medija, počele su zbog razlika u viđenju poslovanja kompanije, a kulminirale su nekoliko sedmica prije smjene kada je Ćurčić, navodno, odbio da sprovede sporne odluke o isplatama otpremnina i bespovratnih stambenih kredita pojedinim funkcionerima i radnicima, kao i da zaposli rodbinu članova uprave na nepostojeća i nepotrebna radna mjesta. Ćurčić je zbog „tih pritisaka kao i zbog spornih odluka uprave“, za koje je smatrao da su nanijele štetu kompaniji, dok je bio direktor podnio krivičnu prijavu protiv borda direktora. Odbor direktora ga je nakon toga smijenio.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.