“Za 21. vijek”: Formiraćemo tim kompetentnih arhitekata

0

Kao što su lokalne uprave Zagreba i Beograda zadržale svoje gradske zavode, a po uzoru na njemački Štutgart koji ima svoj gradski planerski biro sa velikom maketom grada na kojoj su prikazane sve fizičke strukture i na kojoj se testiraju novoplanirane, Podgorica će nakon velike opozicione pobjede dobiti svoj tim kompetentnih arhitekata – planera, koji će rukovođeni kodeksom struke biti savjetodavno tijelo i stručni tim gradskog arhitekte, ukazali su u koaliciji Za 21. vijek.
Oni ukazuju da je potrebno inicirati i izmjene postojećeg Zakona o planiranju prostora, kojim se značajan dio ingerencija oduzima gradskim upravama, ali da do takvih suštinskih promjena “Podorica mora imati tim ljudi koji će odgovorno upravljati njenim prostorom i koji će voditi računa o ravnomjernom razvoju grada”.
“Još od sredine devedesetih godina, naš grad se stihijski razvija. Čuvene “tačkaste izmjene” GUP-a, kao umotvorina bivšeg gradonačelnika Mugoše koju je savezom korumpiranih političara i dvorskih projektanata sprovodio u djelo, uništile su generalnu viziju razvoja našeg grada (uspostavljenu još 1991. godine, izradom GUP-a) i nametnule “ad hoc” pristup u planiranju prostora. Takav odnos je doveo do današnjeg haosa, a činjenica da smo nakon 23 godine zakašnjenja dobili novo generalno rješenje – dovoljno govori o kvalitetu odnosa gradskih vlasti prema prostoru”, ukazali su u koaliciji “Za 21. vijek”.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.