Veljović u Njemačkoj: Nova organizacija u policiji doprinosi rezultatima

0

Direktor Uprave policije Veselin Veljović je, na poziv predsjednika Savezne policije SR Njemačke Ditera Romana, boravio u posjeti Saveznoj Republici Njemačkoj gdje se sastao sa predsjednikom Romanom u Postdamu i potpredsjednikom Savezne kriminalističke policije Peterom Henclerom u Berlinu.

Veljović i Roman su zaključili da će nova organizaciona struktura crnogorske policije doprinijeti još efikasnijem i snažnijem odgovoru na organizovani kriminal, te da će se u narednom periodu dalje snažiti i međunarodna policijska saradnja u cilju zajedničkog odgovora na bezbjednosne izazove u regionu.

Osim toga Veljović i Roman su razgovarali o značaju ulaganja zajedničkih napora u postizanju konkretnih rezultata u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i složili se da zajedničko djelovanje na ovom polju predstavlja važan aspekt u borbi protiv njegovih pojavnih oblika koji se nikad ne zadržavaju u granicama samo jedne države. Roman je istakao da je uloga crnogorske policije u djelovanju FRONTEX-a veoma značajna u organizacionim aktivnostima, obukama, zajedničkim operacijama i analizi rizika za granice, i tom prilikom pozdravio operativni rad granične policije u dijelu pojačanog nadzora državne granice u cilju suzbijanja ilegalnih migracija.

Na sastanku u Postdamu sa predsjednikom Savezne policije Romanom, Veljović je izrazio zadovoljstvo zbog prijateljskih odnosa dvije države i izrazio spremnost Crne Gore za daljim razvijanjem kvalitetnih i profesionalnih partnerskih odnosa.

“Intenzivna saradnja crnogorske i njemačke policije, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou se ostvaruje kroz realizaciju projekata i učešće u zajedničkim policijskim akcijama”, navedeno je u saopštenju.

Roman je izrazio zadovoljstvo zbog konkretnih rezultata crnogorske policije koji su dali doprinos sveukupnim aktivnostima crnogorskih državnih organa na putu naše države u Evropsku uniju.

Veljović i Roman su razgovarali i o ilegalnim migracijama čija se ruta kreće preko zemalja Zapadnog Balkana u cilju efikasnijeg zajedničkog odgovora na ovaj problem.

Veljović je zahvalio na vrijednim donacijama policije SR Njemačke koje su se ogledale u materijalnim sredstvima i specijalizovanim obukama koje su značajno doprinijele jačanju nadzora crnogorske granice.

Veljović se sastao i sa potpredsjednikom Savezne kriminalističke policije Peterom Henclerom u Berlinu.

“Veljović i Hencler su izrazili zadovoljstvo zbog intenzivne saradnje kriminalističkih policija dvije države u razmjeni operativnih informacija u odnosu na otkrivanje i procesuiranje lica koju su predmet istraga u jednoj od dvije države sa posebnim akcentom na članove organizovanih kriminalnih grupa, kao i u suzbijanju svih vidova kriminaliteta koja su posljedica djelovanja transnacionalnog organizovanog kriminala. Direktor Veljović je izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci i pomoći kriminalističke policije SR Njemačke i istakao da će crnogorska policija nastaviti posvećeno da daje svoj puni doprinos u realizaciji zajedničkih aktivnosti u cilju jačanja saradnje u svim oblastima koje su od obostranog interesa”, navedeno je u saopštenju.

Tema sastanka su bile i evropske integracije, kojom prilikom je Hencler pozdravio kontinuirane napore crnogorske policije u ostvarivanju konkretnih i mjerljivih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala, što je prepoznato i u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2018..

Konstatovali suda su zajedničke akcije i konkretne projektne aktivnosti doprinijele dostizanju standarda crnogorske policije u procesu evropskih integracija koji jačaju bezbjednost građana, kako Crne Gore i Njemačke tako i drugih država u regionu.

Sastancima je prisustvovala ambasadorka Crne Gore u SR Njemačkoj Vera Kuliš.

Delegaciju crnogorske policije u posjeti SR Njemačkoj činili su koordinatorka za međunarodnu policijsku saradnju Uprave policije Selma Mehović, pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije Enis Baković i pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor granične policije Vesko Damjanović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.