Vatrogasci iz Bara: Politici nije mjesto u našoj službi, tražimo profesionalce a ne partijske vojnike

0

Povodom informacije da će se načelnik Službe zaštite i spasavanja u Baru birati po kolacionog sporazumu vladajućih partija, crnogorskoj javnosti se obraćamo saopštenjem sa ciljem da podsjetimo na Zakon koji je svakako iznad „kolacionog sporazuma vladajućih partija“, saopštili su iz vatrogasci Službe za spašavanje iz Bara.

Opština Bar – Sekretarijat za lokalnu samoupravu u martu je raspisala konkurs za radno mjesto komandir/ka Službe zaštite i spašavanja. Uslovi za mjesto komandira SZS po javnom konkursu su: VII stepen obrazovanja, Fakultet zaštita od požara ili drugi srodni smjer i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spasavanja.

“Po našim saznanjima, na konkurs za komandira SZS Bar su se se javile 2 osobe- magistar protivpožarne zaštite, sa 25 godina rada u službi (vatrogasac, zamjenik komandira i v.d. komandira SZS Bar), i službenik MUP-a (Samostalni savjetnik 2 u Direktoratu za vanredne situacije) koji je završio Fakultet za pomorstvo (smjer organizacija i upravljanje menadžmentom), bez radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja. Prvi ispunjava sve uslove po slovu Zakona, a drugi ima političku pripadnost partiji koja je po kolacionom sporazumu „dobila“ mjesto načelnika tako da su čovjeka bez kvalifikacija naumili „ustoličiti“ za načelnika odgovorne službe koja zbog interesa svih građana zahtjeva PROFESIONALCA.

Napominjemo, nekadašnji inspektor za strance, poslednjih nekoliko godina Savjetnik u Direktoratu nema iskustvo u poslovima zaštite i spašavanja

Opasnost od požara je realna i stalna opasnost koja prijeti ljudskim životima i materijalnim, i prirodnim dobrima svakog društva, ali nije na žalost i jedina. Upravo iz tog razloga vatrogasne jedinice su preimenovane u Službe zaštite i spasavanja, a njihov dijapazon djelovanja u raznim akcidentima je jasno definisan „ Zakonom o zaštiti i spaavanju CG“ . SZS vrše poslove koji se odnose na spasavanje, zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija, poplava, zemljotresa i drugih akcidentnih i vanrednih situacija, kao i drugih poslova u skladu sa odlukama, zakonima i propisima, stoji u saopštenju.

Svjedoci smo da se u poslednje vrijeme,usled visokih temperatura i suša u ljetnjem periodu a usled velikih padavina u zimskom periodu, angažovanost SZS u mnogome povećava, što pokazuju zvanični podaci MUP CG- Direktorat za vanredne situacije.

“Samo su u 2018. godini na teritoriji CG SzS imale 13.296 intervencija po podacima Direktorata za vanredne situacije.
Iz ovih podataka jasno slijedi, nužnost da u okviru zaštite i spasavanja moraju postojati jasni principi u kom smjeru moramo razvijati i unaprijeđivati ove službe bez izuzetaka. SzS su osnovna snaga u borbi sa svim akcidentima i od njihove organizacije, sposobnosti i opremljenosti umnogome zavisi bezbjednost naših građana i njihove imovine.
Uloga komandira je veoma značajna, on prije svega mora biti stručan, sposoban i iskusan u svome poslu, on je dužan da svojim radom, znanjem i autoritetom da podstrek za požrtvovan rad svome ljudstvu kako bi se postigao određeni cilj. Odgovoran je za zaštitu građana i njihove imovine, kao i za zaštitu prirodnih dobara, piše u saopštenju za medije.

Vatrogasci smatraju da je postavljanje nestručne osobe na čelo SZS Bar ogroman rizik, kako za službu, sve građane, tako i za cijeli grad.

“Izbor za načelnika čovjeka koji nema traženu stručnu spremu i minimlano pet godina prakse u Službi je protivzakonito. Vatrogasci očekuju da će odnos prema građanima, njihovim životima i imovini, kao i poštovanje Zakona Crne Gore biti osnovna smjernica pri izboru načelnika, a ne kolacioni sporazum zbog fotelja političara.
Za vatrogasce ovo nije politička priča, već insistiranje na profesiji i poštovanju Zakona. U suprotnom – zašto je raspisivan konkurs!?

Vatrogasci smatraju da su prevareni jer je predsjednik opštine Bar Dušan Raičević u radnoj posjeti vatrogascima 27.08.2018. godine izjavio da se politika neće mješati u naš posao, a nepunih 8 mjeseci kasnije saznajemo da smo samo još jedna stavka u koalicionom sporazumu.

Takođe, objavještavamo javnost, u SZS Bar ima čak 7 ljudi kvalifikovanih za mjesto komandira sa više od 12 godina provedenih u službi. Smatramo da je SZS već žestoko oštećena mjerama štednje koje trpimo već godinama, a one se ogledaju u nedostatku lične zaštitne opreme, lošem stanju voznog parka i nedostatku specijalnih alata i opreme potrebnih za naš rad. To je još jedan razlog više da ne dozvolimo dalje srozavanje naše službe, jer to dugujemo našim sugrađanima, kao i budućim vatrogascima kojima bi postavljanje nestručne osobe za komandira dalo pogrešnu sliku o načinu napretka u našoj službi, stoji u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.