USS o uvođenju neradne nedjelje: Očekujemo da će poslodavci poštovati zakon

0

Unija slobodnih sindikata (USSCG) očekuje da će veliki broj poslodavaca primijeniti odredbe zakona koje se odnose na uvođenje neradne nedjelje u trgovini i da će olakšati rad inspekcija da utvrde eventualne nepravilnosti koje će se sigurno javljati u praksi.

Savjetnica za pravna pitanja u USSCG, Ivana Mihajlović, kazala je agenciji Mina-business da je veliki broj poslodavaca podržao Vladin Prijedlog izmena i dopuna zakona o unutrašnjoj trgovini i inicirao ga prema Ministarstvu ekonomije.

“To mi daje za pravo da vjerujem da će ga primijeniti u praksi, kada su ga već podržali, i da će olakšati rad inspekcijskih organa da utvrde eventualne nepravilnosti koje će se javljati u praksi”, rekla je Mihajlović.

Ona je dodala da se USSCG zalaže za svaku inicijativu i izmjenu zakona koja dodatno može da unaprijedi položaj zaposlenih na tržištu rada u Crnoj Gori.

“U konkretnom slučaju posebno nam je drago ako to može doprinijeti boljoj zaštiti zaposlenih u trgovini, s obzirom na to da znamo da su radna prava najugroženija upravo u sektoru trgovine, građevinarstva i ugostiteljstva”, saopštila je Mihajlović.

Ona je podsjetila da su zaposleni u trgovini, ali i svi drugi u Crnoj Gori, tu zaštitu uživali i po važećim zakonima.

“Tu je Zakon o radu koji garantuje da se sedmični odmor koristi nedjeljom. Ranije je to bilo po pravilu nedjeljom, a od 2011. imamo normu koja je eksplicitna u tom dijelu i ostavlja izuzetke za sva ona preduzeća, čija je priroda posla i organizacija rada takva da eventualno ne mogu da dozvole prekid rada nedjeljom”, objasnila je Mihajlović.

Ona je dodala i da postoji Zakon o državnim i drugim praznicima, koji takođe veoma eksplicitno definiše koji su to državni i drugi praznici u Crnoj Gori koji se praznuju.

“Taj zakon eksplicitno daje imperativnu normu da su ti dani neradni za sve nezaposlene u Crnoj Gori, opet sa izuzetkom za sve one djelatnosti čija priroda rada podrazumijeva kontinuirani proces proizvodnje koji ne može biti prekinut”, kazala je Mihajlović.

Ona je, kada je u pitanju taj zakon, navela da Ministarstvo ekonomije već šest godina nije donijelo podzakonski akt kojim je trebalo da reguliše kriterijume po kojima se prepoznaju poslodavci koji mogu da dobiju dozvolu za rad u dane državnih i drugih praznika.

“Tako da imamo dva zakona koja garantuju prava zaposlenima, ali imamo i situacije u kojima se ti zakoni ne primjenjuju u praksi, što je pogubno za zaposlene, državu i poslodavce, jer zbog nelojalne konkurencije trpi njihovo poslovanje”, ocijenila je Mihajlović.

Ona smatra da je dobro da se unaprijeđuju zakonske norme koje mogu da doprinesu boljoj zaštiti zaposlenih u Crnoj Gori, ali da je najvažnija implementacija tih zakona, kako oni ne ostali “golo slovo na papiru”.

Mihajlović je, na pitanje da li Crna Gora raspolaže sa dovoljnim brojem inspekcijskih službi koje će moći da kontrolišu primjenu zakona, odgovorila da postoje drastična kršenja radnih prava u Crnoj Gori, posebno u najranjivijoj oblasti kakva je trgovina.

“Do sada smo se u Uniji suočavali sa tim da je uvijek i iznova bio izgovor da kapaciteti Inspekcije rada nijesu dovoljni da bi se prepoznale i sankcionisale sve nepravilnosti”, poručila je Mihajlović.

Prema njenim riječima Inspekcija rada, zbog nedovoljnih kapaciteta, ne igra svoju glavnu ulogu koja bi trebalo da bude preventivna i prema zaposlenima i prema poslodavcima.

“USSCG smatra da je više isteklo vrijeme u kojem možemo da se pravdamo kapacitetima. Smatramo da treba unaprijediti kapacitete inspekcijskih organa, posebno kada je u pitanju broj inspektora”, dodala je Mihajlović.

Ona je saopštila da ljudsko i dostojanstvo zaposlenih i profesije mora biti u centru svih politika koje kreira crnogorsko društvo.

Međutim, da bismo ih zaštitili, moramo imati jasne mehanizme i ciljeve i stvarnu volju”, zaključila Mihajlović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.